Powiązane leki
(opisy)

Profylin (żel)

Profylin (tabletki)

SST - Tabletki pobudzające wydzielanie śliny

Mucinox (Eriodyctyon californicum)

MaxxxMen

Bellergot (Atropinum, Ergotaminum, Phenobarbitalum)

Herbolen (Camphorum, Eucalypti oleum, Majoranae oleum, Pini oleum, Terebinthinae oleum)

Atropinum sulfuricum (iniekcje) (Atropini sulphas)

Cralonin (iniekcje)

Donesyn (Donepezili hydrochloridum)

Tagi

pijawka funkcja slinianka slina slinowy bakteria produkowac wydzielac ustny gruczol

Fora dyskusyjne

Zaburzenia wydzielania śliny (0)

Problem ze śliną? (6)

odczuwam nieustanna sennosc (9)

dziwny zapach z ust (4)

Testosteron a siłownia (0)

Pocenie w intymnych częściach (10)

Dziwne objawy !!! (0)

bóla okolicac pochwy (11)

zapalenie ślinianki podzuchwowej (1)

SST (4)

Problem z nadmiernym wydzielaniem śliny (4)

Niewyraźna mowa, od niedawna. Nadmierne wydzielanie śliny. (4)

spuchnięty język gardło problem z piciem jedzeniem (2)

Slinianki - powiekszone? (0)

Co to może być?? (3)

Ślina

Ślina (łac. saliva) – płyn produkowany przez gruczoły ślinowe zwierząt i spływający do ich jamy gębowej. Zawiera często również wydzieliny innych gruczołów (np. gruczołów jadowych), przesięk surowicy krwi, płyn dziąsłowy, resztki pokarmowe, komórki (np. złuszczony nabłonek, komórki układu odpornościowego) oraz bakterie, wirusy i grzyby wraz z ich metabolitami. Ślina pełni wiele ważnych funkcji, a wśród zwierząt jest ich duże zróżnicowanie. Może brać udział w zdobywaniu i trawieniu pokarmu, artykulacji dźwięków, ochronie organizmu przed wrogami oraz patogenami i pasożytami, regeneracji i wielu innych, specyficznych dla danego gatunku.


Ślina w świecie zwierząt

Wiele gatunków zwierząt wykształciło w toku ewolucji różne specyficzne sposoby użycia swojej śliny. Najpopularniejszym przykładem są gatunki jadowite produkujące ślinę zawierającą jad, którym obezwładniają swoją ofiarę podczas polowania, jak np. kobry i żmije. Podobnie północnoamerykańskie ryjówki krótkoogoniaste (Blarina brevicauda) paraliżują ofiarę swoją śliną, w której związkiem odpowiedzialnym za blokadę przewodzenia impulsów nerwowych jest peptyd sorycydyna[1] (udowodniono in vitro również jej działanie przeciwnowotworowe[1]). Ślina pijawek zawiera antykoagulanty (np. hirudyna), środki przeciwzapalne i znieczulające[2], co również ma znaczenie w zdobywaniu przez nią pokarmu (patrz → sekcja Pijawki lekarskie). Samica komara po przekłuciu skóry wstrzykuje kropelkę śliny, która zawiera związek zapobiegający krzepnięciu krwi (lecz podrażniający skórę, co może również doprowadzić do reakcji alergicznej). Kleszcze produkują ślinę zawierającą białko rEV756 blokujące układ dopełniacza odpowiadający za odpowiedź immunologiczną organizmu – dzięki temu ukąszenie przez kleszcza nie powoduje burzliwej reakcji immunologicznej[3] (białko to może grać znaczną rolę w leczeniu miastenii[3]). Ślina pszczół pozwala im na zmianę syropu roślinnego z nektaru w miód – istotnym składnikiem ich śliny jest bowiem inwertaza, która rozkłada sacharozę na cukry proste[4].

Nie wszystkie zwierzęta wykorzystują ślinę bezpośrednio w celu zdobycia pokarmu. Niektóre jerzyki (np. Collocalia esculenta) lepią przy jej użyciu swoje gniazda. Również stawonogi mają nietypową ślinę – pewne pająki i gąsienice produkują swoje nici, używając do tego gruczołów ślinowych.

Ważnym aspektem jest również możliwość zakażenia się (zwierzęcia lub człowieka) przez pogryzienie lub poślinienie obecnym w ślinie chorego zwierzęcia wirusem wścieklizny, w jednym z ostatnich stadiów ich choroby, gdyż wirus ten po namnożeniu się w OUN włóknami aferentnymi przechodzi do narządów, głównie ślinianek i skóry.

Pijawki lekarskie

Powszechnie znaną substancją produkowaną przez pijawki lekarskie (Hirudo medicinalis) jest hirudyna[2][5] – razem z heparyną i antagonistami wit. K należy do obecnie stosowanych leków przeciwzakrzepowych. Kolejnymi antykoagulantami są hirustazyna[2][5], hementyna[2][5], hementeryna[5], destabilaza[2][5] oraz u pijawki Haementeria ghilianii gilantyna[2] (ma także właściwości leku antyprzerzutowego)[2]. Związki te zapobiegają zakrzepnięciu krwi lub rozpuszczają istniejące już zakrzepy[2]. W ślinie pijawek znajduje się również apyraza[2][5], która zmniejsza lepkość krwi.

W ich ślinie występuje również wiele innych enzymów: antyelastaza (ogranicza działania elastaz), hialuronidaza[2][5], lipazy[2][5] i esterazy[2] (esteraza cholesterolowa[5]), bdeliny[2][5][6] (tj. bdelina B i bdelastazyna – inhibitory trypsyny i plazminy).

W skład śliny wchodzą również środki przeciwzapalne (eglina[2][5] – również bardzo aktywny antyutleniacz), antybiotyki – chlormycetyna[2][5] (silny antybiotyk produkowany przez bakterię żyjącą w symbiozie z pijawką; dotychczas sądzono, że to Aeromonas hydrophila (= Pseudomonas hirudinis) jednak testy biochemiczne i sekwencjonowanie 16S RNA wskazują na Aeromonas veronii biovar sobria), neurotransmitery[2][5] oraz endorfiny[2][5].

Badania wykazały również obecność w ślinie pijawek substancji przeciwnowotworowych[2] ale nie zidentyfikowano konkretnych związków chemicznych. Wiadomo jednak, iż w badaniach klinicznych na myszach z mięsakiem T 241 ekstrakt z gruczołów ślinowych pijawki H. ghilianii wstrzymał rozwój guzów nowotworowych oraz spowodował ich cofanie się. Przeciwnowotworowe właściwości śliny pijawek zasugerowali po raz pierwszy (już w 1913 r.) Loeb i Fleisher[7] po przeprowadzeniu podobnych doświadczeń, zostało to jednak zbagatelizowane i zapomniane.


Ślina człowieka

Ślina człowieka jest wodnistą i najczęściej lekko spienioną cieczą. Jest wydzieliną dużych i małych gruczołów ślinowych, nazywanych śliniankami i jest to ślina właściwa. Płyn znajdujący się w jamie ustnej nazywamy śliną mieszaną, gdyż zawiera również płyn dziąsłowy i przesięk surowicy krwi, resztki pokarmowe, złuszczony nabłonek, leukocyty, bakterie wraz z ich metabolitami oraz wydzieliny z nosa i gardła[8]:218.

Właściwości fizyczne i chemiczne

 • przejrzystość: przejrzysta/lekko mętna (w zależności od składu i obecności bąbelków powietrza)
 • barwa: brak (bezbarwna, przezroczysta)
 • gęstość: 1,002-1,12 g/ml (zależna od aktualnego składu)
 • pH: 6,8-7,2[9]
 • osmolalność: zazwyczaj niższa niż osocza, zależy od aktywności wydzielniczej (przy maksymalnym wydzielaniu staje się izotoniczna)[10]
 • lepkość: w prostym badaniu wiskozymetrem Ostwalda (25 °C) ślina ma tylko nieznacznie większą lepkość (1 cP = 1·10−3 Pa·s[11]) niż woda (0,89·10−3 Pa·s[12]), jednak ślina jako płyn nienewtonowski[11] nie ma stałego współczynnika lepkości i zależy on od szybkości ścinania (gradientu prędkości): spada on z 400 P (40 Pa·s) do 0,1 P (1·10−2 Pa·s) w zakresie szybkości ścinania od 2,5·10−3 do 10 Hz[11] (25 °C).

Podział ze względu na zawartość mucyn

 • ślina surowicza – produkowana przez gruczoły zbudowane głównie z komórek surowiczych (np. ślinianki przyuszne i gruczoły językowe tylne Ebnera) – zawierającą enzym amylazę ślinową (dawniej zwaną ptialiną) rozpoczynający trawienie wielocukrów; produkowana głównie przez ślinianki przyuszne (z wyjątkiem mięsożernych),
 • ślina śluzowa – produkowana przez gruczoły o przewadze komórek śluzowych (gruczoły językowe tylne, migdałkowe i podniebienne) – dzięki mucynie jest gęsta, lepka i ułatwia połykanie pokarmu (patrz → funkcje mucyny w sekcji związki organiczne),
 • ślina surowiczo-śluzowa – wydzielina ślinianek podjęzykowych, podżuchwowych oraz gruczołów wargowych, policzkowych, trzonowych i przednich języka.

Skład śliny mieszanej fizjologicznej

Skład śliny jest zmienny osobniczo (zależy od wieku i płci: u mężczyzn zawartość sodu, wapnia i fosforu jest większa, a po wysiłku fizycznym następuje znaczny wzrost stężenia jonów, szczególnie sodu[10]). Średnio ok. 99,5% śliny stanowi woda, w skład pozostałej części wchodzą związki nieorganiczne (0,2%), organiczne (0,3%) oraz martwe i żywe komórki:

związki nieorganiczne

W ślinie można wykryć obecność kationów: wapnia (Ca2+), magnezu (Mg2+), sodu (Na+) oraz potasu (K+), a także obecność amoniaku[13]:26 (NH3) neutralizującego kwaśne środowisko a powstałego z dezaminacji aminokwasów (gł. argininy[8]:221) pochodzących z płytki nazębnej i płynu dziąsłowego.

Wśród anionów identyfikuje się aniony ortofosforanowe (H2PO4, HPO42−, PO43−) i węglanowe (HCO3, CO32−) odpowiadające razem za właściwości buforowe śliny (stężenie węglanów wzrasta również wraz ze zwiększeniem wydzielania śliny i to one stanowią główny układ buforowy śliny[8]:221), aniony chlorkowe (Cl), fluorkowe (F), cytrynianowe (C6H7O7, C6H6O72−, C6H5O73−) oraz rodankowe (SCN), przy czym te ostatnie pełnią funkcję bakteriobójczą[8]:219.

związki organiczne

Związkami organicznymi w ślinie są w większości peptydy, takie jak opiorfina (endogenna substancja przeciwbólowa)[14], czynniki wzrostu (nabłonkowy czynnik wzrostu (EGF) i czynnik wzrostu nerwów (NGF)), histatyny, defensyny (zaburzające metabolizm bakterii i grzybów), polipeptydy o dużej zawartości histydyny (bakteriobójcze dla S. mutans i C. albicans) oraz białka, wśród których dużą grupę stanowią enzymy.

Białkami nieenzymatycznymi są mucyny (np. sialomucyna, sulfomucyna) nadające ślinie gęstość i lepkość (ułatwiają połykanie pokarmu, przedłużają czas działania amylazy ślinowej, zlepiają bakterie ułatwiając ich fagocytozę, oblepiają zęby tworząc nabytą osłonkę zębową), interferon, laktoferyna (chelatuje jony żelaza hamując rozwój bakterii, dla których ten pierwiastek jest niezbędny do rozwoju), białko PRP[15] (np. IB5 łącząca się z polifenolami takimi jak taniny[16]), albuminy oraz γ-globuliny, w tym immunoglobuliny IgA (i sIgA) syntetyzowane bezpośrednio w śliniankach (sIgA produkowane jedynie w przyusznych[17][18]) oraz śladowe ilości IgG i IgM[8]:223[13]:26.

Wśród enzymów część pełni funkcje obronne, tak jak lizozym (inaczej muramidaza, wytwarzany głównie przez półksiężyce surowicze; rozkłada ścianę komórkową bakterii G(+)), system enzymów peroksydazy śliny (→ system sialoperoksydazy)[13]:37, laktoperoksydaza (również bakteriobójczą), inne są enzymami trawiennymi, np. amylaza ślinowa (rozkłada skrobię na maltozę i dekstryny), α-D-glukozydaza, maltaza (rozkłada maltozę na glukozę), lipaza językowa czy rybonukleaza[8]:223.

Substancjami niebiałkowymi wykrywanymi w ślinie są: mocznik, kwas moczowy i kreatyninę jako metabolity związków azotowych, poza tym aminokwasy, węglowodany (np. glukozę), lipidy (również cholesterol) i kortykosterydy (pochodzące z wydzieliny ślinianek przyusznych) oraz u ok. 80%[8]:224 ludzi także substancje grupowe krwi (a dokładnie mucyny będące nośnikami antygenów grupowych[8]:223), dzięki którym można określić grupę krwi w układzie AB0 wnioskując tylko z badania śliny.

komórki

Ślina mieszana, której skład jest efektem wydzielania gruczołów, jak również efektem działania czynników wewnątrzustnych i zewnątrzustnych. Można wykazać obecność kilku rodzajów komórek. Najczęściej są to złuszczone komórki nabłonka jamy ustnej i ich fragmenty (nabłonek wielowarstwowy płaski)[8]:218, leukocyty (głównie neutrofile)[8]:218 i bakterie[8]:218 (te ostatnie w ilości 108-109/ml)[13]:34.

Funkcje śliny

fizjologiczne

Powszechnie znaną funkcją śliny jest funkcja trawienna – dzięki mucynom ułatwia ona formowanie kęsa pokarmowego, zlepia pokarm, nadaje mu śliskość, ułatwia połykanie, zaś zawarta w niej amylaza i inne enzymy trawienne wstępnie trawią składniki pokarmowe[8]:219. Przy tym bierze również udział w umożliwianiu odbierania bodźców, przede wszystkim smaku (przez rozpuszczanie składników pokarmowych)[8]:219[19]. Rozpuszcza ona również i ułatwia wchłanianie niektórych leków (takich jak np. nitrogliceryna i piramidon) już w jamie ustnej. Z drugiej strony ślina pełni także funkcję wydalniczą, gdyż wraz z nią wydzielanych i wydalanych jest wiele substancji takich jak mocznik, kwas moczowy, alkohol, morfina, jodki, tiocyjanki, hormony i niektóre metale ciężkie (Hg, Pb, Bi).

Ze względu na kontakt jamy ustnej ze środowiskiem zewnętrznym w ślinie wykształciły się mechanizmy ochronne przed patogenami. Należą one zarówno do obrony nieswoistej, np. stałe obmywanie błony śluzowej, zębów i kieszonek dziąsłowych (oczyszcza je z resztek pokarmu utrudniając zasiedlenie się grzybom oraz bakteriom[8]:220) oraz lizozym, laktoferyna, peroksydaza i interferon (uczestniczą w odpowiedzi immunologicznej na obecne już patogeny), jak i obrony swoistej – immunoglobuliny IgA, IgG i IgM[8]:219. Dzięki zawartości takich substancji jak czynniki wzrostowe (EGF i NGF) ślina pełni funkcję regeneracyjną, wspomagając i uczestnicząc w gojeniu się ran błony śluzowej jamy ustnej.

Ślina bierze również udział w remineralizacji szkliwa, zapewniając stabilność kryształom apatytu dzięki zawartości fluorków, fosforanów i jonów wapnia[8]:221. Jednak wykazuje działanie nie tylko przeciwbakteryjne, jeśli chodzi o próchnicę zębów, tj. działanie przeciwpróchnicowe (kariostatyczne), ale niestety jej lepkość i gęstość mają również działanie kariogenne. Ponadto glikoproteiny śliny uczestniczą w tworzeniu osłonki nabytej zębów, która będąc zasiedlana przez bakterie staje się płytką nazębną.

Ślina pełni też funkcję osmotyczną – suchość błony śluzowej wraz z uczuciem pragnienia są sygnałem do dostarczenia płynów do organizmu. Wspomaga to również artykulację – zwilżanie błony śluzowej umożliwia sprawną mowę oraz ruchy warg i języka[8]:219.

diagnostyczne

Amerykańscy naukowcy uważają, iż już niedługo badanie śliny może stać się równie cennym narzędziem w diagnostyce wielu poważnych chorób, co badanie krwi – bowiem skład śliny zmienia się w zależności od aktualnego stanu fizjologicznego organizmu, co daje wiele możliwości diagnostycznych. Planuje się zatem poznanie i opisanie zestawu białek, mRNA (tzw. proteom śliny i transkryptom śliny, patrz → "Salivaomics Knowledge Base" w sekcji Linki zewnętrzne) i innych cząsteczek obecnych w ślinie, co doprowadzi do stworzenia diagnostycznego "alfabetu ślinowego" chorób – zidentyfikowano już ponad 1,5 tys. białek i 3 tys. mRNA[20]:

Ponieważ przez ślinianki przepływa znaczna ilość krwi, w ślinie, która jest częściowo przesączem osocza, znajdują się substancje przenoszone przez krew takie jak leki (w celu wydalenia ich z ustroju), hormony i in. Ich obecność zależy od możliwości pokonania barier, jakimi są błona komórkowa, rozmiary cząsteczek, różnice osmolalności, pH itp., gdyż transport ten zachodzi głównie na drodze dyfuzji biernej[23]. Cząsteczki zjonizowane w zasadzie nie przechodzą do śliny, jednak lipofilne oraz obojętne elektrycznie występują w ślinie w takim samym stężeniu jak w osoczu, słabe kwasy w mniejszym, zaś słabe zasady w większym stężeniu[23]. W związku z tym można w ślinie diagnozować obecność[10] np. etanolu, teofiliny, antypiryny, digoksyny, niektórych hormonów (testosteron, estriol, progesteron i jego 17-OH pochodna, kortyzol), ułatwiając badanie i umożliwiając jego nieinwazyjność. Niektóre z dostępnych obecnie testów to:

 • Dentobuff ® Strip – badanie zdolności buforowej śliny,
 • DrugCheck® – niemiecki pasek testowy umożliwiający wykrycie obecności 6 różnych leków w ślinie (patrz ilustracja po prawej),
 • test Kiesela – (test amoniakalny) sprawdza ilość amoniaku w ślinie – duża ilość świadczy o odporności na próchnicę.

Odkryto również zależność pomiędzy przewodnością elektryczną śliny a cyklem menstruacyjnym u kobiet; w badaniach spadek i najniższa wartość przewodności występowały na 5 dni przed owulacją a korelacja z badaniem USG wynosiła aż 73,2%[24].

Jama ustna jest również siedliskiem wielu drobnoustrojów, stąd znaczenie ma również diagnostyka mikrobiologiczna:

 • DentocultDentocult LB (Lactobacillus acidophilus), Dentocult SM (Streptococcus mutans),
 • test Snydera – test podatności na próchnicę (badanie na obecność Lactobacillus),
 • test Hardwicka i Manleya – test na obecność próchnicy początkowej,
 • test Graingera – opiera się na założeniach Snydera; polega na pobraniu wymazu z powierzchni zęba za pomocą sterylnego wacika i przeniesieniu go na 24h do fiolki zawierającej pożywkę wraz ze wskaźnikiem pH. Niskie pH świadczy o dużej aktywności czynników próchnicotwórczych, a wysokie, że zęby nie są podatne na próchnicę,
 • testy podatności na choroby przyzębia, np. MyPerioPathsm, który wykrywa bakterie odpowiedzialne za te choroby, oraz test MyPerioIDsmPST®, który bada indywidualną genetyczną podatność tkanek na rozwój chorób przyzębia[25][26].

Inne/nietypowe

Starożytni Chińczycy wierzyli już, że podczas kłamania w organizmie zachodzą jakieś zmiany fizjologiczne[27]. Wykorzystali to podczas udowadniania winy oskarżonym – przesłuchiwany miał w ustach podczas procesu suchy ryż, a stres, jaki powodowała świadomość winy, wpływał na zmniejszone wydzielanie śliny i suchość w ustach, a co za tym idzie, ryż nie sklejał się w kupkę i przyklejał się do ścian jamy ustnej[27].

Plucie czy spluwanie jest uważane za niechlujne; szczególnie w przypadku tzw. charkania (pot.), kiedy osoba odchrząkuje głośno i wprowadza płyn z jamy nosowej do jamy ustnej, aby splunąć. Spluwanie w czyjejś obecności (najczęściej w konfrontacji z daną osobą) i plucie w twarz jest traktowane jako wyjątkowo pogardliwa obelga. W polskim przewodniku po Dusznikach-Zdroju z 1912 roku czytamy też, że w uzdrowisku opala się "maszynerye zakładu kąpielowego koksem, aby sadze jasnych ubrań nie brudziły. Przy suchym powietrzu skrapia się chodniki. Spluwanie na promenadach jest surowo zakazane"[28]. Już dawno temu staropolskie podręczniki dobrych manier podejmowały temat spluwania przy jedzeniu – "zanim inni spostrzegą, zakryć drugą ręką usta i wypluć na talerz to co masz w ustach"[29]. W innych książkach przestrzega się przed pluciem na stół lub dopuszcza się jedynie dyskretne spluwanie na własną serwetkę[29].

Ślina zapobiega osadzaniu się pary wodnej na powierzchniach. Właściwość ta jest szczególnie przydatna nurkom i pływakom – liżą oni wewnętrzną stronę szkiełek swoich okularów pływackich czy masek, co zapobiega zaparowywaniu[30].

Ślina stosowana jest również przy konserwacji obrazów (akrylowych) – lekko poślinione ligninowe wałeczki turlane po płótnie usuwają warstewkę kurzu i brudu. Nazywa się to "czyszczeniem enzymatycznym" ze względu na dodatkowe trawienie (przez enzymy występujące w ślinie) tłuszczy będących często składnikiem brudu[31].

Pojęcie ślina posiada też funkcję językową, pojawia się np. w wyrażeniach takich jak cieknie komuś ślinka na widok czegoś/myśl o czymś (pot. ślinić się na coś) lub związek frazeologiczny mówić, co ślina na język przyniesie (→ zobacz w Wikisłowniku)[32].

Wydzielanie śliny

W organizmie człowieka ślina jest produkowana przez trzy pary dużych ślinianek:

oraz ok. 200-400 mniejszych gruczołów ślinowych[8]:218 rozmieszczonych w całej jamie ustnej (oprócz dziąseł i przedniej części podniebienia twardego[8]:218), do których należą: gruczoły policzkowe, wargowe, podniebienne, językowe i trzonowe. Największy udział w produkcji i wydzielaniu śliny mają ślinianki podżuchwowe (65% obj.), następnie przyusznice (30%) i ślinianki podjęzykowe (5%) oraz małe gruczoły ślinowe (znikomy udział).

Wydzielanie śliny jest odruchowe, kontrolowane przez autonomiczny układ nerwowy i następuje po zadziałaniu bodźców. Najczęściej dochodzi do jej wydzielania przy podrażnieniu receptorów smakowych przez pokarm (odruch bezwarunkowy) ale może również być działaniem bodźców węchowych, wzrokowych, psychicznych (emocje, złość), mechanicznych (tj. żuciowych, jak np. żucie gumy lub częściej stosowane w badaniach żucie parafiny), termoreceptorowych, nocyceptywnych (odruch warunkowy) oraz przez stymulację hormonalną lub nerwową (np. zakończenia nerwowe w żołądku)[33].

Spowodowany przez bodziec sygnał z receptora przekazywany jest włóknami czuciowymi nerwu językowego do rdzenia przedłużonego, do odpowiedniego ośrodka odruchu, stamtąd odśrodkowymi włóknami wydzielniczymi (gałązki nerwu twarzowego lub językowo-gardłowego), których zakończenia synaptyczne znajdują się na powierzchni komórek wydzielniczych (w częściach wydzielniczych gruczołów) i mioepitelialnych (w przewodach wyprowadzających), powodując wydzielanie śliny[34].

Współczulna stymulacja śliny ma na celu wspomaganie funkcji oddechowych, przywspółczulna – trawiennych. Włókna przywspółczulne AUN uwalniają ze swych zakończeń synaptycznych acetylocholinę (ACh) i wzmagają wydzielanie śliny surowiczej, o dużej zawartości składników nieorganicznych. Natomiast włókna współczulne AUN, w których mediatorami są noradrenalina (NA) i dopamina (DA), wzmagają wydzielanie śliny śluzowej, skąpej i gęstej.

W ciągu doby, w zależności od spożywanego pokarmu, ślinianki uchodzące do jamy ustnej produkują średnio 0,75-1,5 l[34][35] (podawany zakres zależy od źródła) śliny właściwej (brak wydzielania śliny może być objawem kserostomii). Objętość śliny zależy od wieku i płci. Ślina wydzielana jest w stosunkowo niewielkich ilościach u noworodków, swój szczyt wydzielanie osiąga przed końcem 10 r.ż. i dalej spada z wiekiem[10]. Ponadto u mężczyzn obserwuje się zwiększone wydzielanie śliny w stosunku do kobiet[10]. Wydzielanie śliny spada również w czasie snu, kiedy to wydzielane jest w sumie ok. kilkudziesięciu mililitrów (2-10% wydzielania dobowego)[8]:218.

Wydzielanie śliny może być również farmaceutycznie stymulowane przez środki ślinopędne (zawarte np. w tytoniu, korzeniu żeń-szenia, chrzanie, wawrzynku wilczełyko)[36] jak i hamowane przez tzw. środki hamujące wydzielanie śliny (np. atropina, opium, substancje zawarte w roślinach takich jak bieluń dziędzierzawa czy lulek)[37], zarówno naturalne jak i syntetyczne.

Sialometria

Jest to badanie pozwalające zmierzyć ilość i szybkość wydzielania śliny przez ślinianki. Badanie to pomaga w zdiagnozowaniu chorób wydzielania śliny oraz, w przypadku ich wystąpienia, podjęciu decyzji o wprowadzeniu leczenia polegającego na pobudzeniu ślinianek do zwiększonego wydzielania.

W sialometrii stosuje się obecnie trzy metody[35]:

 1. zebranie niestymulowanej śliny w ciągu 5 min.,
 2. zebranie śliny stymulowanej przez żucie parafiny w ciągu 5 min.,
 3. zebranie śliny przez 2 min. po wcześniejszym 20 sek. pobudzeniu 4% roztworem kwasu cytrynowego.

Prawidłowe wydzielanie śliny spoczynkowej (niestymulowanej) jest zmienne osobniczo i wynosi 0,25-0,55 ml/min.[8]:220[10][35]. Podczas snu spada do 0,25 ml/min.[8]:218, a podczas żucia i mowy wzrasta do 10 ml/min.[8]:218.

Zaburzenia związane ze śliną

 • ślinotok – może wystąpić w różnych stanach organizmu, np. w raku przełyku, chorobach żołądka, ciąży, zatruciach metalami ciężkimi; również popularne określenie "pienienie się z ust" przy wściekliźnie to skutek właśnie ślinotoku,
 • sialopenia,
 • kserostomia[35][38] – jeden z najważniejszych i najpoważniejszych stanów patologicznych czyli suchość błony śluzowej jamy ustnej spowodowana uszkodzeniem ślinianek (ślinianki produkują zbyt mało (<0,1 ml/min.) lub w ogóle jej nie produkują, podczas gdy organizm jest dobrze uwodniony),
  kserostomia może prowadzić do rozwoju próchnicy kwitnącej, gdyż brak śliny umożliwia szybki wzrost bakterii[8]:219,
 • zespół Sjögrena[38] (inaczej choroba Mikulicza-Radeckiego) – autoimmunologiczne uszkodzenie komórek ślinianek i gruczołów łzowych charakteryzujące się suchością oczu i śluzówki jamy ustnej,
 • kamień nazębny – zmniejszenie kwasowości śliny (zmiana odczynu na bardziej zasadowy) skutkuje zwiększonym odkładaniem się tzw. kamienia nazębnego (głównym jego składnikiem jest fosforan wapnia), gdyż w takim środowisku rozpuszczalne pierwszo- i drugorzędowe fosforany przechodzą w nierozpuszczalny trzeciorzędowy ortofosforan[39] i odkładają się w obecnej płytce nazębnej,
 • wydalanie leków ze śliną może prowadzić do różnych chorób jamy ustnej, np. przerostu dziąseł (hyperplasia gingivarum) u osób stosujących fenytoinę[23],
 • również choroby ślinianek wpływają na wydzielanie i skład śliny.

Sztuczna ślina

Obecnie stosuje się w leczeniu wiele tzw. substytutów śliny podobnych pod względem fizycznym i chemicznym do ludzkiej śliny. Ich zadaniem jest nawilżenie śluzówki jamy ustnej i powleczenie jej oraz uzupełnienie niedoboru specyficznych składników zawartych w ślinie naturalnej. Znane preparaty to np. Saliva, Salivarex czy Vivo-Dental, dostępne w aptekach bez recepty[35], jednak żaden z obecnie stosowanych substytutów nie może w pełni zastępować ludzkiej śliny[38].


Przypisy

 1. 1,0 1,1 Soricimed Biopharma Inc. – History
 2. 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 2,11 2,12 2,13 2,14 2,15 2,16 2,17 Działanie, właściwości i zastosowanie pijawek
 3. 3,0 3,1 J. Soltys, L. L. Kusner, A. Young, C. Richmonds i inni. Novel complement inhibitor limits severity of experimentally myasthenia gravis. „Annals of Neurology”. 65 (1), ss. 67-75, styczeń 2009. doi:10.1002/ana.21536. PMID 19194881 (ang.). [dostęp 2010-11-17]. 
 4. Władysław Szafer: Kwiaty i zwierzęta. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969, s. 47. 
 5. 5,00 5,01 5,02 5,03 5,04 5,05 5,06 5,07 5,08 5,09 5,10 5,11 5,12 5,13 Hirudoterapia – za i przeciw
 6. K. Krejci, H. Fritz. Structural homology of a trypsin-plasmin inhibitor from leeches (bdelin B-3) with secretory trypsin inhibitors from mammals.. „FEBS Letters”. 64 (1), ss. 152-5, Apr 1976. PMID 131707. 
 7. Moyer S. Fleisher, Leo Loeb. THE EFFECT OF THE INTRAVENOUS INJECTION OF SUBSTANCES AFFECTING TUMOR GROWTH ON THE CYCLIC CHANGES IN THE OVARIES AND ON PLACENTOMATA. „The Journal of Experimental Medicine”. 20 (2), ss. 180-190, sierpień 1914. PMC:PMC2125225 (ang.). [dostęp 2010-12-01]. 
 8. 8,00 8,01 8,02 8,03 8,04 8,05 8,06 8,07 8,08 8,09 8,10 8,11 8,12 8,13 8,14 8,15 8,16 8,17 8,18 8,19 8,20 8,21 8,22 8,23 Zbigniew Jańczuk (red.): Stomatologia zachowawcza – Zarys kliniczny. Podręcznik dla studentów stomatologii. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2007. ISBN 83-200-3034-X. 
 9. Zalewska A., Waszkiel D., Błahuszewska K., Marciniak J., Kowalczyk A.: Pojemność buforowa, pH i stężenie immunoglobuliny A w ślinie całkowitej, spoczynkowej osób młodych odpornych i podatnych na próchnicę, s. 2.
 10. 10,0 10,1 10,2 10,3 10,4 10,5 Cyprysiak G., Tadeusiak W.: Zastosowanie śliny w diagnostyce medycznej
 11. 11,0 11,1 11,2 The rheological properties of saliva
 12. CRC Handbook of Chemistry and Physics, 87th ed., CRC Press LLC, Boca Raton, USA, 2007
 13. 13,0 13,1 13,2 13,3 Philip Marsh: Mikrobiologia jamy ustnej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994. ISBN 83-01-11326-X. 
 14. Andy Coghlan: Natural-born painkiller found in human saliva, New Scientist, 13 XI 2006
 15. Paszyńska E., Jurga-Krokowicz J., Deręgowska-Nosowicz P., Czarnecka B., Shaw H, Leszczyński R.: Wpływ płukanek do jamy ustnej na właściwości reologiczne śliny całkowitej
 16. Canon F., Paté F, Meudec E., Marlin T., Cheynier V., Giuliani A., Sarni-Manchado P.: Characterization, stoichiometry, and stability of salivary protein-tannin complexes by ESI-MS and ESI-MS/MS. Analytical and Bioanalytical Chemistry, Volume 395, Number 8 / décembre 2009
 17. Ekosystem jamy ustnej
 18. Płyn dziąsłowy – czym jest i co umożliwia?
 19. AI. Spielman. Interaction of saliva and taste.. „J Dent Res”. 69 (3), ss. 838-43, Mar 1990. PMID 2182682. 
 20. 20,0 20,1 20,2 Scientists use saliva's 'diagnostic alphabets' to diagnose disease, International & American Association for Dental Research, 22.03.2007 (data dostępu: 17.11.2010)
 21. D. T. Wong, L. Zhang, J. Farrell, H. Zhou i inni. Salivary biomarkers for pancreatic cancer detection. „Journal of Clinical Oncology (Meeting Abstracts)”. 27 (15S), s. 4630, maj 2009 język = en. [dostęp 2010-11-17]. 
 22. I. D. Mandel. Salivary diagnosis: more than a lick and a promise. „Journal of the American Dental Association (1939)”. 124 (1), ss. 85–7, January 1993. PMID 8445148. 
 23. 23,0 23,1 23,2 R. Korbut: Farmakologia po prostu!, WUJ, Kraków 2009, s. 26.
 24. Huang Z., Wu Z., Zhou F., Zhou J.: Ovulation prediction by monitoring the conductivity of woman's saliva, Dept. of Biomed. Eng., Sun Yatsen Univ. of Med. Sci., Guangzhou, 1997 (dostęp 15.07.2010)
 25. OralDNALabs introduces two salivary DNA tests to support dentists’ fight against periodontal disease
 26. Two New Diagnostic Tests of Saliva Identify the #1 Cause of Tooth Loss in Adults
 27. 27,0 27,1 David Levinson: Encyclopedia of crime and punishmen. Thousand Oaks, Ca.: Sage Publications, 2002, s. 725. ISBN 0-7619-2258-X. 
 28. Duszniki.pl – Cierpienia młodego Chopina
 29. 29,0 29,1 Kultura stołu w Rzeczpospolitej doby baroku
 30. The S.C.U.B.A. Doctor Pty Ltd: Mask Care – Have a clear view every dive
 31. Golden Artist Colors: Techniques for Cleaning Acrylic Paintings
 32. ślina – Słownik związków frazeologicznych – bryk.pl
 33. Paszyńska E.: Wybrane czynniki wpływające na wydzielanie i skład śliny – omówienie aktualnego piśmiennictwa
 34. 34,0 34,1 Medycyna.linia.pl – Slina
 35. 35,0 35,1 35,2 35,3 35,4 Kserostomia
 36. George B. Wood: A Treatise On Therapeutics, And Pharmacology Or Materia Medica Vol2, 1867 [1] (dostęp 15.10.2010)
 37. Lavinia L. Dock: Text-Book Of Materia Medica For Nurses, 1916 [2] (dostęp 15.10.2010)
 38. 38,0 38,1 38,2 Jackiewicz-Barańska D., Kamysz E., Maćkiewicz Z.: Sztuczna ślina
 39. Analiza biochemiczna – ślina

Bibliografia

 1. Ćwiczenia praktyczne z biochemii: skrypt dla studentów II roku Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym. Katowice: Śląska Akademia Medyczna, 2006, ss. 179-182. ISBN 83-7509-006-9. 
 2. Zbigniew Jańczuk (red.): Stomatologia zachowawcza – Zarys kliniczny. Podręcznik dla studentów stomatologii. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2007. ISBN 83-200-3034-X. 

Linki zewnętrzneTekst udostępniany na licencji Creative Commons.
Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Alina

Artykuły Wikipedii dotyczące medycyny, weterynarii i tematów pokrewnych nie mogą być traktowane jako porada medyczna ani jako opinia medyczna w przypadku jakiegokolwiek problemu zdrowotnego lub sposobu leczenia. Nawet jeżeli opis zawarty w artykule jest zgodny z aktualną wiedzą medyczną, może nie mieć zastosowania do konkretnego przypadku chorobowego, objawów czy terapii.

książki

Srebro koloidalne. Rewolucja w leczeniu Srebro koloidalne. Rewolucja w leczeniu
 
Chirurgia endokrynologiczna Chirurgia endokrynologiczna
 
Promocja zdrowia dziś i perspektywy jej rozwoju w Europie Promocja zdrowia dziś i perspektywy jej rozwoju w Europie
 
Zdrowe serce Zdrowe serce
 
Układ trawienny i wydzielanie wewnętrzne Układ trawienny i wydzielanie wewnętrzne
 
Nerki. Bakterie atakują Nerki. Bakterie atakują
 
Podstawy mikrobiologii dla stomatologów Podstawy mikrobiologii dla stomatologów
 
Choroby uszu, nosa, jamy ustnej, gardła i krtani Choroby uszu, nosa, jamy ustnej, gardła i krtani