Powiązane leki
(opisy)

Novocardia

Sonol (Mentholum, Thymolum, Acidum salicylicum)

Cactus compositum S (iniekcje)

Nicerin (Nicergolinum)

Zyllt (Clopidogrelum)

Cusiviral (Aciclovirum)

Zeffix (Lamivudinum)

Viru-POS (Aciclovirum)

Septolete Apple (Cetylpyridini chloridum)

Septolete Cherry (Cetylpyridini chloridum)

Tagi

zapalic pressure hormone hormon kwasic cisnienie tetnica serce lipoproteina wirus

Fora dyskusyjne

zobacz ciśnienie 140/50 (3)

zobacz szybkie tętno (20)

zobacz Skutki uboczne stosowania lecytyny (2)

zobacz Tętniak aorty brzusznej (3)

zobacz Ból szyji (6)

zobacz ból głowy (14)

zobacz Bezsenność po stłuczeniu mózgu (0)

zobacz Udar mózgu - udrożnienie naczyń? (1)

zobacz nadciśnienie ,nerki (1)

zobacz ASYMETRIA NEREK (4)

zobacz Prośba o interpretacje wyników badań (4)

zobacz Problem z jezykiem (16)

zobacz Zwężęnie zastawki tętnicy płucnej (0)

zobacz Miazdżyca (1)

zobacz Ciśnienie 143/50 (5)

Informator Medyczny » Encyklopedia » Skróty używane w medycynie

Skróty używane w medycynie

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż

0-9

 • 123J123I (izotop promieniotwórczy jodu)
 • 3TC – lamiwudyna
 • 5-ASAkwas 5-aminosalicylowy (mesalazyna)
 • 5-HT – serotonina (5-hydroksytryptamina)
 • 5-HTP – 5-hydroksytryptofan
 • 99mTc – technet-99 (izotop promieniotwórczy technetu)

A

 • a. – tętnica (łac.) (arteria)
 • aa. – tętnice (łac.) (arteriae)
 • A - adrenalina
 • AA – (ang.) Anonimowi Alkoholicy (Alcoholics Anonymous)
 • AA – (łac.) kwas arachidonowy (acidum arachidonicum)
 • ABMT – (ang.) autologiczny przeszczep szpiku (Autologous Bone Marrow Transplantation)
 • ABPM – (ang.) ambulatoryjne całodobowe monitorowanie ciśnienia krwi (Ambulatory Blood Pressure Monitoring)
 • ABVD – (ang.) adriamycin bleomycin vinblastine dacarbazine
 • ACE – (ang.) enzym konwertujący angiotensynę (Angiotensin-converting enzyme)
 • ACEI – (ang.) inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę (Angiotensin converting enzyme inhibitors)
 • ACh - acetylocholina
 • ACTH – (ang.) kortykotropina (Adrenocorticoid Hormone)
 • ADH – (ang.) hormon antydiuretyczny (Antidiuretic Hormone)
 • ACLS – (ang.) Zaawansowane czynności ratujące życie (Advanced Cardiovascular Life Support)
 • ADP – adenozynodwufosforan
 • AED – automatyczna zewnętrzna defibrylacja (Automated External Defibrillation)
 • AF – (ang.) migotanie przedsionków (atrial fibrillation)
 • AFP – (ang.) alfa fetoproteina (Alpha Fetal Protein)
 • AGN – (ang.) ostre kłębuszkowe zapalenie nerek (Acute Glomerular Nephritis)
 • AHA – (ang.) Amerykańskie Stowarzyszenie Kardiologiczne (American Heart Association)
 • AHI – (ang.) wskaźnik bezdechów i spłyceń oddechu (Apnea Hypopnea Index)
 • AHF – (ang.) czynnik przeciwhemofilowy (Antihemophilic Factor)
 • AHG – (ang.) globulina przeciwhemofilowa (Antihemophilic Globuline)
 • AI – (ang.) sztuczne zapłodnienie (Artificial Insemination)
 • AICD – (ang.) automatyczny wszczepialny defibrylator serca (Automatic Implanted Cardiac Defibrillator)
 • AIDS – (ang.) zespół nabytego niedoboru immunologicznego (Acquired Immune Deficiency Syndrome)
 • AlAT – aminotransferaza alaninowa
 • ALG – (ang.) globulina antylimfocytarna (Antilymphocytic Globuline)
 • ALL – (ang.) ostra białaczka limfatyczna (Acute Lymphocytic Leukemia)
 • ALS – (ang.) stwardnienie zanikowe boczne (Amyotrophic Lateral Sclerosis)
 • ALT – (ang.) transferaza alaninowa (Alanine Transferase)
 • AMA – (ang.) Amerykańskie Stowarzyszenie Lekarskie (American Medical Association)
 • AM – Akademia Medyczna
 • AMA – (ang.) przeciwciała przeciwmitochondrialne (Anti-mitochondrial Antibodies)
 • AML – (ang.) ostra białaczka szpikowa (Acute Myelocytic Leukemia)
 • AMP – adenozynomonofosforan
 • ANA – (ang.) przeciwciała przeciwjądrowe (Anti-Nuclear Antibodies)
 • ANCA – (ang.) przeciwciała przeciw cytoplazmie neutrofili (Anti-Neutrophil Cytoplasmic Antibodies)
 • ANF – (ang.) czynnik antynatriuretyczny (Antinatriuretic Factor)
 • ANP – (ang.) przedsionkowy peptyd natriuretyczny (Atrial Natriuretic Peptide)
 • AP – (ang.) fosfataza alkaliczna (Alcaline Phosphatase)
 • APGAR – (ang.) skala APGAR (American Pediatric Gross Assessment Record)
 • AP – projekcja przednio-tylna (anterior-posterior)
 • APSAC – (ang.) anizoilowany kompleks aktywatora plazminogenu (Anisoylated plasminogen streptokinase activator complex)
 • APTT – (ang.) aktywowany czas częściowy tromboplastyny (Activated Partial Thromboplastin Time)
 • ARA – (ang.) Amerykańskie Stowarzyszenie Reumatologiczne (American Rheumatological Association)
 • ARA-A – arabinozyd adeniny
 • ARA-C – arabinozyd cytozyny
 • ARB, ARBs – (ang.) blokery receptora angiotensyny (Angiotensin Receptor Blockers)
 • ARC – (ang.) zespół związany z AIDS (AIDS related complex)
 • ARDS – (ang.) zespół niewydolności oddechowej dorosłych/zespół płuca wstrząsowego (Adult Respiratory Distress Syndrome)
 • ARO – aktywność reninowa osocza
 • art.- staw (z łac.)
 • AS – (ang.) zwężenie zastawki aorty (Aortic Stenosis)
 • ASA – (łac.) kwas acetylosalicylowy (acidum acetylsalicylicum)
 • ASD – (ang.) ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej (Atrial Septal Defect)
 • ASO – miano przeciwciał antystreptolizyny O
 • AspAT – aminotransferaza asparaginianowa
 • AST – aminotransferaza asparaginianowa
 • AT1 – receptor angiotensyny 1
 • AT2 – receptor angiotensyny 2
 • ATC – klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna leków
 • ATG – (ang.) globulina antytymocytarna (Antithymic Globuline)
 • AT-III – antytrombina III
 • ATP – adenozynotrójfosforan
 • aVL – oznaczenie elektrody przy badaniu ekg
 • AVR – (ang.) implantacja zastawki w ujście aortalne (Aortic Valve Replacement)
 • aVR – oznaczenie elektrody przy badaniu ekg
 • AZPP – alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych
 • AZT – (łac.) azydotymidyna (azidothymidinum)

B

 • BAC – biopsja aspiracyjna cienkoigłowa
 • Ba – krwinki zasadochłonne – bazofile
 • BAL – (ang.) płukanie oskrzelowo-pęcherzykowe (Brocho-alveolar Lavage)
 • BAL – (ang.) preparat chelatujący (British Anti-Lewisite)
 • BAO – (ang.) podstawowe wydzielanie kwasu solnego (Basic Acid Output)
 • BCG – (ang.) szczepionka przeciwgruźlicza (Bacillus Calmette Guerain)
 • BCNU – karmustyna
 • BE – (ang.) nadmiar zasad (Base Excess)
 • BIPSS – (ang.) cewnikowanie zatok skalistych dolnych (bilateral inferior petrosal sinus sampling)
 • BK – badanie w kierunku prątków gruźlicy (Bacterium Koch)
 • BLS – (ang.) zapewnienie podstawowych czynności życiowych (Basic Life Support)
 • BMC – (ang.) zawartość mineralna kości (Bone Mass Content)
 • BMD – (ang.) gęstość mineralna kości (Bone Mass Density)
 • BMI – (ang.) indeks masy ciała (Body Mass Index)
 • BMR – (ang.) podstawowa przemiana materii (Basal Metabolic Rate)
 • BMT – (ang.) przeszczep szpiku kostnego (Bone Marrow Transplantation)
 • BNP – (ang.) Brain Natiuretic Peptide
 • BP – (ang.) ciśnienie tętnicze (Blood Pressure)
 • BPH – (ang.) łagodny rozrost prostaty (Benign Prostata Hyperplasia)
 • BPM – (ang.) uderzeń na minutę (Beats Per Minute)
 • BSE – (ang.) zwyrodnienie gąbczaste mózgu, choroba wściekłych krów (Bovine Spongiform Encephalopathy)
 • BSP – (ang.) bromosulfoftaleina (Bromsulphtalein)
 • BTA – bezpośredni test antyglobulinowy
 • BUN – (ang.) azot pozabiałkowy (Blood Urea Nitrogen)
 • BVM – (ang.) worek samorozprężalny z zastawką i maska twarzowa (Bag Valve Mask)
 • bz – bez zmian

C

 • CABG – (ang.) by-pass (Coronary Arterial Bypass Graft)
 • cAMP – cykliczny adenozynomonofosforan
 • ca.rak (carcinoma)
 • Ca – wapń (Calcium)
 • CAH – (ang.) przewlekłe aktywne zapalenie wątroby (Chronic Active Hepatitis)
 • CAH – (ang.) zespół nadnerczowo-płciowy (Congenital Adrenal Hyperplasia)
 • CAT – (ang.) tomografia komputerowa (computed axial tomography)
 • CAPD – (ang.) ciągła ambulatoryjna dializa otrzewnowa (Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis)
 • cc – cięcie cesarskie
 • CCD – (ang.) dysplazja obojczykowo-czaszkowa (cleidocranial dysplasia)
 • CCNU – lomustyna
 • CCS – (ang.) klasyfikacja choroby wieńcowej wg Kanadyjskiego Towarzystwa Kardiologicznego (Canadian Cardiology Society)
 • CD4 (ang.) - cząsteczka różnicująca 4 (patrz: limfocyt T)
 • CD8 (ang.) - cząsteczka różnicująca 8 (patrz: limfocyt T)
 • CDC – (ang.) Amerykańskie Centrum Zwalczania Chorób (Center for Disease Control)
 • CEA – (ang.) antygen rakowo-płodowy (Carcinoembryonic Antigen)
 • CF – (ang.) mukowiscydoza (Cystic Fibrosis)
 • cGMP – cykliczny guanozylomonofosforan
 • ChE – cholinesteraza
 • CHE – cholinesteraza
 • CHF – (ang.) zastoinowa niewydolność krążenia (Congestive heart failure)
 • CI – (ang.) przedział ufności (Confidence Interval)
 • CJD – (ang.) choroba Creutzfeldta-Jakoba (Creutzfeldt-Jakob disease)
 • CKkinaza kreatynowa
 • CK-MB – izoenzym MB kinazy kreatyny
 • ckpw – co kilka pól widzenia
 • CLL – (ang.) przewlekła białaczka limfatyczna (Chronic Lymphocytic Leukemia)
 • CM – kapreomycyna
 • CML – (ang.) przewlekła białaczka szpikowa (Chronic Myelocytic Leukemia)
 • CMML – (ang.) przewlekła białaczka mielomonocytowa (Chronic Myelomonocytic Leukemia)
 • CMV – (ang.) wirus cytomegalii (Cytomegalovirus)
 • COLD – (ang.) przewlekła zaporowa choroba płuc (Chronic Obstructive Lung Disease)
 • COPD – (ang.) przewlekła choroba oskrzelowo-płucna (Chronic Obstructive Pulmonary Disease)
 • CO – (ang.) pojemność minutowa (Cardiac Output)
 • CO – tlenek węgla
 • COX-1 – (ang.) cyklooksygenaza 1 (Cyclooxigenase)
 • COX-2 – (ang.) cyklooksygenaza 2 (Cyclooxigenase)
 • CPAP – (ang.) ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych (Continuous Positive Airway Pressure)
 • CPK – (ang.) fosfokinaza kreatyniny (creatine phosphokinase)
 • CPR – (ang.) reanimacja (cardiopulmonary resuscitation)
 • CPR – (ang.) resuscytacja krążeniowo-oddechowa (Cardio-pulmonary resuscitation)
 • CPR – Centrum Powiadamiania Ratunkowego
 • CREST – (ang.) zespół CREST (Calcinosis Raynaud Esophagus Sclerosis Teleangiectasiae)
 • CRH – (ang.) hormon uwalniający kortykotropinę (Corticotropin Releasing Hormone)
 • CRF – (ang.) czynnik uwalniający kortykotropinę (Corticotropin Releasing Factor)
 • CRP – (ang.) białko C reaktywne (C Reactive Protein)
 • CR – (ang.) pełna remisja (Complete Remission)
 • CsA – cyklosporyna A
 • CS – cykloseryna
 • CSF – (ang.) płyn mózgowo-rdzeniowy (Cerebral Spinal Fluid)
 • CSK – centralny szpital kliniczny
 • CSNcentralny system nerwowy
 • Ct – kalcytonina
 • CT – (ang.) tomografia komputerowa (computed tomography)
 • CUN – centralny układ nerwowy
 • CVA – (ang.) udar mózgu (Cerebrovascular Accident)
 • CVID – (ang.) pospolity niedobór odporności (Common Variable ImmunoDeficiency)

D

 • d4T – stawudyna
 • DA - dopamina
 • dB – decybel
 • DBP – (ang.) rozkurczowe ciśnienie krwi (Diastolic Blood Pressure)
 • DCM – (ang.) kardiomiopatia rozstrzeniowa (Dilated Cardiomyopathy)
 • ddC – zalcytabina
 • DDD – (ang.) standardowe dawki dzienne (Daily Defined Doses)
 • ddI – dydanozyna
 • DHEA-S – (łac.) siarczan dehydroepiandrosteronu (Dehydroepiandrosteronum sulphatum)
 • DHE – (łac.) dihydroergotamina (Dihydroergotaminum)
 • DHS – (ang.)dynamiczna śruba biodrowa (Dynamic Hip Screw)
 • DIC – (ang.) zespół rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego (Disseminated Intravascular Coagulation)
 • DiPerTe – szczepionka błoniczo-tężcowo-krztuścowa (Diphteria Pertussis Tetanus)
 • DiTe – szczepionka błoniczo-tężcowa (Diphteria Tetanus)
 • DKA – (ang.) cukrzycowa kwasica ketonowa (diabetic ketoacidosis)
 • DLV – delawirydyna
 • DLTX – (ang.) przeszczep obu płuc (Double Lung Transplantation)
 • DM – (łac.) cukrzyca (diabetes mellitus)
 • DNA – (ang.) kwas dezoksyrybonukleinowy (Desoxyribonucleic Acid)
 • DNAR – (ang.) decyzja o nie podejmowaniu resuscytacji (Do Not Attempt Resuscitation)
 • DOC – 2,5-dimetoksy-4-chloroamfetamina
 • DOC (ang.) - deoksykortykosteron
 • DTP – szczepionka błoniczo-tężcowo-krztuścowa (Diphteria Tetanus Pertussis)
 • DT – szczepionka błoniczo-tężcowa (Diphteria Tetanus)
 • DVT – (ang.) zapalenie żył głębokich (Deep Vein Thrombosis)
 • DEXA – (ang.) absorpcjometria podwójnej energii promieniowania rentgenowskiego (Dual Energy X-ray Absorptiometry)
 • DZM – dobowa zbiórka moczu

E

 • EACA – kwas epsilon-aminokapronowy (acidum ε-aminocapronicum)
 • EBM – (ang.) praktyka medyczna oparta na wiarygodnych publikacjach naukowych (Evidence Based Medicine)
 • ECG – (ang.) elektrokardiogram (Electrocardiogram)
 • ECPW – endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna
 • EEG – elektroencefalogram
 • E – erytrocyt erytrocyty
 • EF – (ang.) frakcja wyrzutowa (Ejection Fraction)
 • EGF – (ang.) naskórkowy czynnik wzrostu (Epidermal Growth Factor)
 • EKG – elektrokardiogram
 • EKUZ – Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego
 • ELISA – (ang.) badanie ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay)
 • EMC – (ang.) zapalenie mózgu i mięśnia sercowego(Encephalomyocarditis)
 • EMF – (ang.) zwłóknienie endomiokardialne (Endomyocardial Fibrosis)
 • EMB – etambutol
 • EMG – elektromiografia
 • Eo – krwinki kwasochłonne (eozynofile)
 • EPH – (ang.) gestoza (Edema Proteinuria Hypertension)
 • EPOerytropoetyna
 • ERCP – (ang.) endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna (Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography)
 • ESR – (ang.) odczyn Biernackiego (Erythocyte Sedimentation Rate)
 • ESWL – (ang.) pozaustrojowe rozbijanie złogów za pomocą fal (Extracorporal Shockwave Lithotripsy)
 • ET – (ang.) endotelina (Endothelin)
 • EUS – (ang.) ultrasonografia endoskopowa (Endoscopic Ultrasonography)
 • EVF – efawirenz

F

 • FA – fosfataza alkaliczna
 • FDA – (ang.) Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (Food and Drug Administration)
 • FDP – (ang.) produkty rozpadu fibrynogenu (Fibrinogen Degradation Products)
 • FEV1 – (ang.) objętość nasilonego wydechu 1-sekundowego (Forced Expiratory Volume 1-second)
 • Fe – żelazo (Ferrum)
 • FFA – (ang.) wolne kwasy tłuszczowe (Free Fatty Acids)
 • FFP – (ang.) świeżo mrożone osocze (Fresh Frozen Plasma)
 • FG – poziom glukozy we krwi na czczo (zob. nieprawidłowa glikemia na czczo)
 • FHR – (ang.) częstość serca płodu (Fetal Heart Rate)
 • FHT – (ang.) tony serca płodu (Fetal Heart Tones)
 • FK – fosfataza kwaśna
 • FPG – (ang.) stężenie glukozy na czczo (Fasting Plasma Glucose)
 • FSH – hormon folikulotropowy
 • fT3 – wolna trójjodotyronina
 • fT4 – wolna tyroksyna
 • FTA-ABS – (ang.) odczyn immunofluorescencji krętków modyfikacja absorpcyjna (Fluorescent Treponemal Antibody Absorption)
 • FTA – (ang.) odczyn immunofluorescencji krętków (Fluorescent Treponemal Antibody)

G

 • G6PD – (ang.) dehydrogenaza glukozo-6-fosforanu (Glucose-6-phosphate-dehydrogenase)
 • G-6-PD – (ang.) dehydrogenaza glukozo-6-fosforanu (Glucose-6-phosphate-dehydrogenase)
 • G+ – bakterie gramdodatnie
 • G- – bakterie gramujemne
 • GABA – (ang.) kwas gamma-aminomasłowy (gamma-aminobutyric acid)
 • GCS – (ang.) skala śpiączki Glasgow (Glasgow Coma Scale)
 • GDH – (ang.) dehydrogenaza glutaminianowa (Glutamate dehydrogenase)
 • GERD – (ang.) choroba refluksowa przełyku (Gastro-esophageal Reflux Disease)
 • GFR – (ang.) wskaźnik nerkowego przesączania kłębkowego (Glomerular filtrate rate)
 • GGTP – gamma glutamylotranspeptydaza
 • GH – (ang.) hormon wzrostu (Growth Hormone)
 • GHRF – (ang.) czynnik uwalniający hormon wzrostu (Growth Hormone-Releasing Factor)
 • GIK – mieszanka polaryzująca glukoza-insulina-potas
 • GITS – (ang.) terapeutyczny system dla przewodu pokarmowego (Gastrointestinal therapeutic system)
 • GIFT – (ang.) Gamete intrafallopian transfer (Gamete intrafallopian transfer)
 • GlDH – (ang.) dehydrogenaza glutaminianowa (Glutamate dehydrogenase)
 • GORD – (ang.) choroba refluksowa przełyku (Gastro-oesophageal Reflux Disease)
 • GOT – (ang.) aminotransferaza asparaginianowa (glutamic-oxalacetic transaminase)
 • GPT – (ang.) aminotransferaza alaninowa (glutamic-pyruvic transaminase)
 • GvH – (ang.) choroba przeszczep przeciw gospodarzowi (Graft-versus-Host)
 • GvHD – (ang.) choroba przeszczep przeciw gospodarzowi (Graft-versus-Host Disease)
 • gzt – guzkowe zapalenie tętnic

H

 • H1 – receptor histaminowy 1
 • H2 – receptor histaminowy 2
 • HA – nadciśnienie tętnicze (Hypertonia arterialis)
 • HAART – (ang.) intensywna terapia antyretrowirusowa (Highly Active Antiretroviral therapy)
 • HAE – (ang. Hereditary Angioedema), wrodzony obrzęk naczynioruchowy
 • HAV – (ang.) wirus zapalenia wątroby typu A (Hepatitis A Virus)
 • HbA1c – hemoglobina glikolizowana
 • HbCO – karboksyhemoglobina
 • HB – (ang.) hemoglobina (Hemoglobin)
 • HBsAg – antygen powierzchniowy wirusa zapalenia wątroby typu B
 • HBs – antygen powierzchniowy wirusa zapalenia wątroby typu B
 • HBV – (ang.) wirus zapalenia wątroby typu B (Hepatitis B Virus)
 • hCG – (ang.) ludzka gonadotropina kosmówkowa (Human Chorion Gonadotropine)
 • HCT – hematokryt
 • HCV – (ang.) wirus zapalenia wątroby typu C (Hepatitis C Virus)
 • HDL – (ang.) lipoproteina o wysokiej gęstości (High Density Lipoprotein)
 • HDL-C – (ang.) frakcja cholesterolu złożona z lipoprotein o wysokiej gęstości (High Density Lipoprotein Cholesterol)
 • HGB – (ang.) hemoglobina (Hemoglobin)
 • Hib – Haemophilus influenzae B
 • HIV – (ang.) ludzki wirus niedoboru odporności (Human immunodeficiency virus)
 • HKT – hematokryt
 • HL – (ang.) lipaza wątrobowa (Hepatic Lipase)
 • HLA – (ang.) antygeny zgodności tkankowej (Human Leucocyte Antigens)
 • HMG-CoA – reduktaza hydroksymetyloglutyrylokoenzymu A
 • HOCM – (ang.) kardiomiopatia przerostowa z zawężeniem drogi odpływu (Hypertrophic Obstructive Cardiomyopathy)
 • Hp+ – Helicobacter pylori dodatni
 • Hp – Helicobacter pylori
 • Hp- – Helicobacter pylori ujemny
 • HR – (ang.) częstość akcji serca (Heart Rate)
 • HRT – (ang.) hormonalna terapia zastępcza (Hormone Replacement Therapy)
 • HRT II – scaningowa tomografia laserowa
 • HSV – (ang.) wirus opryszczki (Herpes Simplex Virus)
 • HTLV – (ang.) wirus ludzki białaczki limfocytów T (Human T Lymphocyte Leukemia Virus)
 • HTX – (ang.) przeszczep/transplantacja serca (Heart Transplantation)
 • HTZ – hormonalna terapia zastępcza

I

 • IABP – (ang.) kontrapulsacja wewnątrzaortalna (Intra-aortic Balloon Pumping)
 • ICD-9 – (ang.) międzynarodowa klasyfikacja chorób dziewiąta rewizja (International Classification of Diseases
 • ICD-10 – (ang.) międzynarodowa klasyfikacja chorób dziesiąta rewizja (International Classification of Diseases, obecnie obowiązująca)
 • ICD – (ang.) wszczepialny kardiowerter-defibrylator (Implanted Cardioverter Defibrillator)
 • ICU – (ang.) oddział intensywnej opieki medycznej (Intensive Care Unit)
 • IDDM – (ang.) cukrzyca typu 1 (zależna od insuliny, obecnie raczej nie używany) (Insulin Dependent Diabetes Mellitus)
 • IDL – (ang.) lipoproteiny o pośredniej gęstości (Intermediate Density Lipoprotein)
 • IFG – (ang.) nieprawidłowe stężenie glukozy na czczo (Impaired Fasting Glucose)
 • IgA – immunoglobulina A
 • IgD – immunoglobulina D
 • IgE – immunoglobulina E
 • IgG – immunoglobulina G
 • IgM – immunoglobulina M
 • IFG (ang.) nieprawidłowa glikemia na czczo (impaired fasting glucose)
 • i.m. – (łac.) domięśniowo (intramusculare)
 • INFinterferon
 • INR – (ang.) normalizowany wskaźnik aktywności protrombiny (International Normalized Ratio)
 • IPPV – (ang.) wentylacja z przerywanym dodatnim ciśnieniem (Intermittent postive pressure ventilation)
 • IQ – (ang.) iloraz inteligencji (Intelligence Quotient)
 • ISA – (ang.) wewnętrzna aktywność sympatykomimetyczna (Intrinsic Sympathomimetic Activity)
 • ISDN – dwuazotan sorbitu (Isosorbide dinitrate)
 • ISH – (ang.) izolowane ciśnienie tętnicze skurczowe (Isolated Systolic Hypertension)
 • ITP – (ang.) samoistna plamica małopłytkowa (Idiopathic Thrombocytopenic Purpura)
 • IUCD – (ang.) antykoncepcyjna wkładka domaciczna (intrauterine contraceptive device)
 • IUD – (ang.) antykoncepcyjna wkładka domaciczna (intrauterine device)
 • IU – (ang.) jednostki międzynarodowe (International Units)
 • i.v. – (łac.) dożylnie (intra vene/intravenosus)
 • IVF – (ang.) zapłodnienie in vitro (In vitro fertalization)
 • IUI – (ang.) domaciczna inseminacja (Intra-uterine Insemination)
 • IVP – (ang.) urografia dożylna (Intravenous pyelogram)
 • IWB – inwalida wojenny
 • IW – inwalida wojskowy

J

 • JAMA – (ang.) Tygodnik Amerykańskiego Stowarzyszenie Lekarskiego (Journal of the American Medical Association)
 • j.m. – jednostki międzynarodowe

K

 • KCh – Kasa Chorych
 • KKCz – Koncentrat krwinek czerwonych
 • KIG – mieszanka polaryzująca potas-insulina-glukoza
 • K – potas (Kalium)
 • KT – tomografia komputerowa
 • KTG – kardiotokografia

L

 • LAD – (ang.) tętnica przednia zstępująca (Left Anterior Descendens)
 • LADA – (ang.) utajona cukrzyca autoimmunologiczna dorosłych (latent autoimmune diabetes in adults)
 • LAS – (ang.) zespół uogólnionej limfadenopatii (Lymphadenopathy Syndrome)
 • LBBB – (ang.) blok lewej gałęzi pęczka Hisa (Left Bundle Branch Block)
 • LCM – (ang.) limfocytarne zapalenie opon mózgowych (Lymphocytic Meninigitis)
 • LCP – (ang.) płytka niskiego kontaktu (Low Contact Plate)
 • LDH – (ang.) dehydrogenaza mleczanowa (Lactic Dedydrogenase)
 • LDL – (ang.) lipoproteina o niskiej gęstości (Low Density Lipoprotein)
 • LDL-C – (ang.) frakcja cholesterolu złożona z lipoprotein o niskiej gęstości (Low Density Lipoprotein Cholesterol)
 • L-DOPA – lewoskrętna postać dwuhydroksyfenyloalaniny (DihydrOxyPhenylAlanine)
 • LES – (ang.) dolny zwieracz przełyku
 • LES – toczeń układowy (Lupus erythematodes systemicus)
 • LE – (łac.) toczeń układowy (Lupus erythematodes)
 • leu – leukocyt, leukocyty (Leukocytes)
 • LGL – zespół Lowna-Ganonga-Levine'a
 • LGM – (łac.) ziarnica złośliwa (Lymphogranulomatosis maligna)
 • LH – hormon luteinizujący
 • L – leukocyt, leukocyty (Leukocytes)
 • LM – (ang.) pień lewej tętnicy wieńcowej (Left Main)
 • Lp(A) – lipoproteina A (Lipoprotein A)
 • LPL – lipaza lipoproteinowa
 • LVEDP – (ang.) ciśnienie lewokomorowe pod koniec rozkurczu (Left ventricular end diastolic pressure)
 • LVEF – (ang.) frakcja wyrzutowa lewej komory (Left Ventricular Ejection Fraction)
 • LVF – (ang.) niewydolność lewokomorowa (Left Ventricular Failure)
 • LVH – (ang.) przerost mięśnia lewej komory serca (Left Ventricular Hypertrophy)
 • LV – (ang.) lewa komora serca (Left ventricle)
 • LVOT – (ang.) droga odpływu lewej komory (Left Ventricular Outflow Track)
 • Ly – limfocyty (Lymphocytes)

M

 • MAO – (ang.) monoaminooksyaza (Mono-Amine Oxydase)
 • MAP – (ang.) średnie ciśnienie tętnicze (Mean Arterial Pressure)
 • MAS – napady MAS (Morgani-Adams-Stokes)
 • MCHC – (ang.) średnie stężenie hemoglobiny w erytrocycie (Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration)
 • MCH – (ang.) średni ciężar hemoglobiny w erytrocycie (Mean Corpuscular Hemoglobin)
 • mCi – milikiur (dawka promieniowania)
 • MCI – Mass Casualty Incident – wypadek masowy
 • MCV – (ang.) średnia objętość erytrocytu (Mean Corpuscular Volume)
 • MD – lekarz medycyny (medicinae doctor)
 • MDS – (ang.) zespół mielodysplastyczny (Myelodysplastic Syndrome)
 • MEkoncentrat krwinek czerwonych, tzw. masa erytrocytarna
 • mEq – miliekwiwalent
 • meta – metastasis – przerzut
 • MetHb – methemoglobina
 • MET – równoważnik metaboliczny
 • METs – równoważniki metaboliczne
 • MF – morfina
 • Mg – magnez (Magnesium)
 • mg – miligram
 • mg% – miligram procent
 • MIC (mikrobiologia) – (ang.) minimalne stężenie hamujące (minimal Inhibitory Concentration)
 • Choroba niedokrwienna serca (łac. Morbus Ischaemicus Cordis)
 • MLA – ostra białaczka szpikowa (Myelosis Leucemica Acuta)
 • MM – szpiczak mnogi (Myeloma multiplex)
 • MODY – (ang.) cukrzyca osób dorosłych w młodości (Maturity Onset Diabetes in Youth)
 • Mo – (ang.) monocyty (Monocytes)
 • MP – masa płytkowa
 • MPV – (ang.) średnia objętość trombocyta (Mean Platelet Volume)
 • MRI – (ang.) badanie za pomocą rezonansu magnetycznego (Magnetic Resonance Imaging)
 • MR – (ang.) o kontrolowanym uwalnianiu (Modified Release)
 • mRNA – (ang.) matrycowy(informacyjny) kwas rybonukleinowy (messenger Ribonucleic Acid)
 • MRSA – (ang.) gronkowiec złocisty oporny na metycylinę (Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus)
 • MSH – (ang.) hormon melanotropowy (Melanocyte Stimulating Hormone)
 • MSSA – (ang.) gronkowiec złocisty wrażliwy na metycylinę (Methicillin Sensitive Staphylococcus Aureus)
 • MS – (ang.) stwardnienie rozsiane (multiple sclerosis)
 • MTX – (ang.) metotreksat (Methotrexate)
 • MVPS – (ang.) zespół wypadania płatka zastawki mitralnej (Mitral Valve Prolapse Syndrome)
 • MVP – (ang.) zespół wypadania płatka zastawki mitralnej (Mitral Valve Prolapse)
 • MZ – Ministerstwo Zdrowia (dawniej MZiOS – Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej)

N

 • Na – sód (Natrium)
 • NA noradrenalina
 • nb – nieobecny
 • NEJM – (ang.) Tygodnik Lekarski Nowej Anglii (New England Journal of Medicine)
 • Ne – krwinki obojętnochłonne (Neutrophiles)
 • NEC – (ang.) martwicze zapalenie jelit (necrotizing enterocolitis)
 • Neo – nowotwór (Neoplasma)
 • NHL – (ang.) chłoniak złośliwy nieziarniczy (Non Hodgkin Lymphoma)
 • NIDDM – (ang.) cukrzyca typu 2 niezależna od insuliny (Non-Insulin Dependent Diabetes Mellitus)
 • NIL – Naczelna Izba Lekarska
 • NK – (ang.) limfocyty NK (Natural Killers)
 • NLPZ – niesteroidowy lek przeciwzapalny
 • NMR – (ang.) rezonans magnetyczny (Nuclear Magnetic Resonance)
 • NOS – (ang.) syntetaza tlenku azotu (Nitric Oxide Synthetase)
 • NO – tlenek azotu
 • Npl – nowotwór (Neoplasma)
 • n.s. – (ang.) nieznamienny statystycznie (not significant)
 • NSAID – (ang.) niesteroidowy lek przeciwzapalny (Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drug)
 • NSE – (ang.) neuroswoista enolaza (Neurospecific enolase)
 • NTG – nitrogliceryna (Nitroglycerin)
 • NYHA – (ang.) Nowojorskie Stowarzyszenie Kardiologiczne (New York Heart Association)
 • NZK – nagłe zatrzymanie krążenia

O

 • OB – odczyn Biernackiego (wskaźnik opadania erytrocytów)
 • OBPS – obturacyjny bezdech podczas snu
 • ocż – ośrodkowe ciśnienie żylne
 • OGTT – (ang.) doustny test obciążenia glukozą (Oral Glucose Tolerance Test)
 • OSAS – (ang.) Obturacyjny Bezdechu Podczas Snu (Obstructive Sleep Apnea Syndrome)
 • OTC – ang. over the counter – leki bez recepty
 • OUN – ośrodkowy układ nerwowy
 • OWD – odczyn wiązania dopełniacza
 • ozt – ostre zapalenie trzustki

P

 • PAF – (ang.) czynnik aktywujący płytki (Platelet Activating Factor)
 • PAI-1 – (ang.) inhibitor aktywatora plazminogenu 1 (Plasminogen activator inhibitor 1)
 • PAN – ang. guzkowe zapalenie tętnic (Polyarteritis nodosa)
 • PAO – (ang.) szczytowe wydzielanie kwasu solnego (Peak Acid Output)
 • PAP – badanie rozmazu wg Papanicolaou (PAPanicolaou)
 • PA – projekcja tylno-przednia (posterior-anterior)
 • PAT – (ang.) napadowy częstoskurcz nadkomorowy (Paroxysmal atrial tachycardia)
 • PCR – (ang.) łańcuchowa reakcja polimerazowa (Polymerase Chain Reaction)
 • PDpłyn dziąsłowy
 • PDA – (ang.) przetrwały przewód tętniczy Botalla (Persistent Ductus Arteriosus)
 • PDE – (ang.) fosfodiesteraza (Phosphodiesterase)
 • PEEP – (ang.) dodatnie ciśnienie końcowowydechowe (Positive Endexpiratory Pressure)
 • PEFR – (ang.) maksymalna szybkość wydechowa (Peak Expiratory Flow Rate)
 • PEF – (ang.) szczytowy przepływ wydechowy (Peak Expiratory Flow)
 • PET – (ang.) pozytronowa tomografia emisyjna (Positron Emission Tomography) → pozytonowa emisyjna tomografia komputerowa
 • P – fosfor, fosforany (Phosphorus)
 • PGE2 – prostaglandyna E2
 • PGI2 – prostacyklina I2
 • pH – odczyn
 • PH – (ang.) nadciśnienie płucne (Pulmonary Hypertension)
 • PHS – periarthritis humeroscapularis (zespół bolesnego barku ZBB)
 • P-H – pęczek Palladino-Hisa
 • PID – (ang.) zapalenie miednicy małej (Pelvic Inflammatory Disease)
 • PKA – (ang.) kinaza białkowa A (Protein Kinase A)
 • PKU – ((łac.) fenyloketonuria (Phenylketonuria)
 • PLT – (ang.) płytki krwi (platlets)
 • PMR – (ang.) przezskórna rewaskularyzacja mięśnia sercowego (Percutaneous Myocardial Revascularisation)
 • p.o. – (łac.) doustnie (per os)
 • pochp – przewlekła obturacyjna choroba płuc
 • POX – (ang.) peroksydaza (Peroxidase)
 • POZ – Podstawowa Opieka Zdrowotna
 • PQ – odcinek PQ w z zapisie ekg
 • PRA – (ang.) aktywność reninowa osocza (Plasma Renin Activity)
 • PRIND – (ang.) przedłużony odwracalny udar mózgu (Prolonged Reversible Ischemic Neurologic Deficit)
 • PSA – (ang.) swoisty antygen sterczowy (Prostatic Specific Antigen)
 • PSP – (ang.) fenolosulfoftaleina (Phenylsulphtalein)
 • PSSA - Gronkowiec złocisty wrażliwy na penicylinę
 • PTA – pośredni test antyglobulinowy
 • PTA – (ang.) przeskórna wewnątrznaczyniowa plastyka naczyń (Percutaneous Transluminal Angioplasty)
 • PTCA – (ang.) przeskórna wewnątrznaczyniowa plastyka naczyń wieńcowych (Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty)
 • PT – (ang.) czas protrombinowy (prothrombin time)
 • PTH – parathormon
 • PTT – (ang.) częściowy czas tromboplastyny (Partial Thromboplastin Time)
 • PUVA – metoda fototerapii z zastosowaniem psoralenu (Psoralen UV A)
 • PVR – (ang.) płucny opór naczyniowy (Pulmonary Vascular Resistance)
 • PWP – (ang.) ciśnienie zaklinowania w tętnicy płucnej (Pulmonary Wedge Pressure)
 • PZH – Państwowy Zakład Higieny
 • pzo – przewlekłe zapalenie oskrzeli
 • pzt – przewlekłe zapalenie trzustki
 • PŻW – przewód żółciowy wspólny

Q

 • QRS – zespół QRS w zapisie ekg
 • Q-T – odstęp QT w zapisie ekg
 • QT – odstęp QT w zapisie ekg
 • Q – załamek Q w zapisie ekg

R

 • RA – (ang.) oporna na leczenie niedokrwistość (Refractory Anaemia)
 • RAA – układ Renina-Angiotensyna-Aldosteron
 • RBBB – (ang.) blok prawej gałęzi pęczka Hisa (Right Bundle Branch Block)
 • RKCh – Regionalna Kasa Chorych
 • RBC – (ang.) erytrocyty (Red Blood Cells)
 • RCA – (ang.) prawa tętnica wieńcowa (Right Coronary Artery)
 • REM – (ang.) faza snu szybkich ruchów gałek ocznych (Rapid Eye Movement)
 • RF – (ang.) czynnik reumatoidalny (Rheumatic factor)
 • Rh – (łac.) antygen Rh (Rhesus factor)
 • RIA – (ang.) badanie radioimmunologiczne (Radioimmune Assay)
 • RIBA – (ang.) badanie radioimmunoblot (Radioimmoblotting Assay)
 • RIND – (ang.) odwracalny udar mózgu (Reversible Ischemic Neurologic Deficit)
 • RNA – (ang.) kwas rybonukleinowy (Ribonucleic Acid)
 • RNV – (ang.) wentrykulografia radioizotopowa (Radionuclear Ventriculography)
 • RPGN – (ang.) gwałtownie postępujące kłębuszkowe zapalenie nerek (Rapidly Progressive Glomerular Nephritis)
 • RPLND – (ang.) limfadenektomia zaotrzewnowa (Retroperitoneal Lymph Node Dissection)
 • RR – ciśnienie tętnicze
 • RSV – (ang.) syncytialny wirus oddechowy (Respiratory Syncitial Virus)
 • RV – (ang.) pojemność zalegająca (Residual Volume)
 • RV – (ang.) prawa komora serca (Right Ventricle)
 • RUM – Rejestr Usług Medycznych
 • RZM – rytm zatokowy miarowy
 • rzs – reumatoidalne zapalenie stawów

S

 • SBP – (ang.) skurczowe ciśnienie krwi (Systolic Blood Pressure)
 • SCC – (ang.) antygen raka nabłonkowatego złuszczającego (Squamous Cell Carciona)
 • SCLC – (ang.) drobnokomórkowy rak płuca (Small Cell Lung Cancer)
 • SCID – (ang.) ciężki złożony niedobór odporności (Severe Combined ImmunoDeficiency)
 • s.c. – podskórnie (sub cutis)
 • SD – (ang.) odchylenie standardowe (Standard Deviation)
 • SHBG – (ang.) globulina wiążąca hormony płciowe (Sex Hormone Binding Globuline)
 • SIADH – (ang.) zespół nieadekwatnego wydzielania ADH (Syndrome of Inadequate ADH)
 • SIDS – (ang.) zespół nagłych zgonów niemowląt (Sudden Infant Death Syndrome)
 • SK – streptokinaza
 • SLE – (ang.) toczeń układowy (Systemic Lupus Erythematosis)
 • SLTX – (ang.) przeszczep jednego płuca (Single Lung Transplantation)
 • SM – streptomycyna
 • SM – stwardnienie rozsiane (sclerosis multiplex)
 • SPET – (ang.) tomografia emisyjna pojedynczego fotonu (Single Photon Emission Tomography)
 • SOR – Szpitalny Oddział Ratunkowy
 • SR – (ang.) preparat powolnego uwalniania (Slow Release)
 • SSE – Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
 • SSSS – (ang.) zapalenie pęcherzowe i złuszczające noworodków (Staphylococcal Scalded Skin Syndrome)
 • SSS – (ang.) zespół chorego węzła zatokowego (Sick Sinus Syndrome)
 • STD – (ang.) choroby przekazywane drogą płciową (Sexually Transmitted Diseases)
 • STH – (ang.) hormon wzrostu (Somatotropic Hormone)
 • ST – odcinek ST w zapisie ekg
 • SVT – (ang.) częstoskurcz nadkomorowy (Supraventricular tachycardia)
 • SXA – (ang.) densytometr pojedynczej dawki promieniowania X (Single energy X-ray absorptiometer)
 • S – załamek S w zapisie ekg

T

 • TB – (łac.) gruźlica (tuberculosis)
 • TBI – (ang.) napromienianie całego ciała (Total Body Irradiation)
 • TEE – (ang.) ultrasonokardiogram przezprzełykowy (Transesophageal echocardiogram)
 • TGA – (ang.) przestawienie naczyn aorty i tętnicy płucnej (Transposition of the Great Arteries)
 • TG – (ang.) trójglicerdydy (Triglycerides)
 • TIA – (ang.) przemijające niedokrwienie mózgu (Transient Ischemic Attack)
 • TIBC – (ang.) całkowita zdolność wiązania żelaza (Total Iron Binding Capacity)
 • TK – tomografia komputerowa
 • TKG – tokokardiografia
 • TLC – (ang.) całkowita pojemność płuc (Total Lung Capacity)
 • TNF – (ang.) czynnik martwicy guza, kachektyna (Tumor Necrosis Factor)
 • TNM – (łac.) klasyfikacja nowotworów (Tumor-Nodes-Metastases)
 • TPA – (ang.) aktywator tkankowego plazminogenu (Tissue plasminogen activator)
 • TPO - peroksydaza tarczycowa
 • TRH – (ang.) hormon uwalniający tyreotropinę (Thyreotropic Releasing Hormone)
 • TSH – (ang.) hormon tyreotropowy (Thyreotropic Stimulating Hormone)
 • TS – (ang.) zwężenie zastawki trójdzielnej (Tricuspid Stenosis)
 • TT – (ang.) czas trombinowy (thrombin time)
 • TTS – (ang.) system przeskórnego podawania leków (Transdermal Therapeutic System)
 • Tu – guz (Tumor)
 • TUR – (ang.) resekcja przezcewkowa (Transurethral resection)
 • TXA2 – tromboksan A2
 • TXB2 – tromboksan B2

U

 • U – fala U w zapisie ekg
 • UBT – (ang.) test oddechowy Helicobacter Pylori (Urea Breath Test)
 • UKPDS – (ang.) nazwa programu badawczego dot. cukrzycy (United Kingdom Prospective Diabetes Study)
 • UKG – ultrasonokardiografia
 • USG – ultrasonografia
 • USR – (ang.) odczyn USR w kierunku kiły (Unheated Serum Reagin)
 • UVAL – (ang.) laser argonowy nadfioletowy (Ultraviolet Argon Laser)

V

 • V1 – oznaczenie elektrody przy badaniu ekg
 • V2 – oznaczenie elektrody przy badaniu ekg
 • V3 – oznaczenie elektrody przy badaniu ekg
 • V4 – oznaczenie elektrody przy badaniu ekg
 • V5 – oznaczenie elektrody przy badaniu ekg
 • V6 – oznaczenie elektrody przy badaniu ekg
 • VAD – (ang.) vincristine adriblastine dexamethasone
 • VAMP – (ang.) vincristine adriblastine methylprednisone
 • VC – (ang.) pojemność życiowa (Vital Capacity)
 • VCI – vena cava inferior
 • VCS – vena cava superior
 • VDRL – (ang.) badanie VDRL w kierunku kiły (Veneral Diseases Research Laboratory)
 • VEB – (ang.) skurcz dodatkowy komorowy (Ventricular Ectopic Beat)
 • VF – (ang.) migotanie komór (Ventricular Fibrillation)
 • VIP – (ang.) wazoaktywny peptyd jelitowy (Vasoactive Intestinal Peptide)
 • VLDL – (ang.) lipoproteina o bardzo niskiej gęstości (Very Low Density Lipoprotein)
 • VMA – (ang.) kwas wanilinomigdałowy (Vanillylmandelic Acid)
 • VRSA – (ang.) gronkowiec złocisty oporny na wankomycynę (Vancomycine Resistant Staphylococcus Aureus)
 • VSD – (ang.) ubytek w przegrodzie międzykomorowej (Ventricular Septal Defect)
 • VT – (ang.) częstoskurcz komorowy (Ventricular Tachycardia)

W

 • WBC – (ang.) leukocyty (White Blood Cells)
 • WHO – (ang.) Światowa Organizacja Zdrowia (World Health Organization)
 • WKT – wolne kwasy tłuszczowe
 • wpw – w polu widzenia
 • WPW – zespół Wolffa-Parkinsona-White'a (Wolff-Parkinson-White Syndrome)
 • wt – (ang.) waga (weight)
 • WZWwirusowe zapalenie wątroby
 • WOCBP – (ang.) kobiety zdolne do posiadania dzieci (women of childbearing potential)

X

 • X-Ray – Rtg

Z

 • ZBB – zespół bolesnego barku (periarthritis humeroscapularis, PHS)
 • ZHK – zasłużony honorowy krwiodawca
 • ZIFT – (ang.) Zygote intrafallopian transfer (Zygote intrafallopian transfer)
 • zzo – znieczulenie zewnątrzoponowe
 • zzsk – zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa

Ż

 • ŻW – żyła wrotna

Zobacz teżTekst udostępniany na licencji Creative Commons.
Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Skr%C3%B3ty_u%C5%BCywane_w_medycynie

Artykuły Wikipedii dotyczące medycyny, weterynarii i tematów pokrewnych nie mogą być traktowane jako porada medyczna ani jako opinia medyczna w przypadku jakiegokolwiek problemu zdrowotnego lub sposobu leczenia. Nawet jeżeli opis zawarty w artykule jest zgodny z aktualną wiedzą medyczną, może nie mieć zastosowania do konkretnego przypadku chorobowego, objawów czy terapii.

książki

Wysokie ciśnienie Wysokie ciśnienie
 
Cała prawda o cholesterolu Cała prawda o cholesterolu
 
Rak szyjki macicy Rak szyjki macicy
 
Opiniowanie sądowo-lekarskie w sprawach roszczeń z tytułu zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu B i C Opiniowanie sądowo-lekarskie w sprawach roszczeń z tytułu zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu B i C
 
Chirurgia tętnic i żył obwodowych t. 1, 2 Chirurgia tętnic i żył obwodowych t. 1, 2
 
Nadciśnienie tętnicze Nadciśnienie tętnicze
 
Nadciśnienie tętnicze. Zdrowa dieta Nadciśnienie tętnicze. Zdrowa dieta
 
Jak leczyć zapalenie stawów bez lekarstw Jak leczyć zapalenie stawów bez lekarstw