Powiązane leki
(opisy)

Vaniqa (Eflornithinum)

Vita K2

Fluossen (Natrii fluoridum)

Bio-Witamina D3 Pearls

OsteoK2

Hotemin (Piroxicamum)

Boron

Evista (Raloxifeni hydrochloridum)

Femcalvit K2

Fosamax (Acidum alendronicum)

Tagi

bruzda skrzydlowy sulcus klinowy skrzydlo kosc trzon gorno wyrostek processus

Fora dyskusyjne

kość klinowa (0)

Kosc klinowa posrednia lub boczna (0)

Wyniki MRI - proszę o przetłumaczenie "z polskiego na nasze" (0)

Sulcus paracolicus dexter (3)

Możliwości mózgu (1)

Gorna Jedynka sie rusza (4)

Czego można się dowiedzieć ze zdjęcia RTG? (1)

Mógłby ktoś spojrzeć fachowym okien na to zdjecie (1)

"Pykanie" kości po złamaniu (0)

Zmiana rozrostowa w trzonie kręgu S1 (1)

Złamani trzonu kości promieniowej. (1)

Złamanie trzonu kośći łokciowej bez przemieszczenia (3)

RTG- kolana pytanie? (1)

Złamanie trzonu kości ramiennej (4)

ZŁAMANIE TRZONU OBU KOŚCI PRZEDRAMIENIA (3)

Informator Medyczny » Encyklopedia » Kość klinowa

Kość klinowa

Kość klinowa (łac. os sphenoidale), nieparzysta kość, tworząca część środkową podstawy czaszki, jest wklinowana pomiędzy inne kości. Od przodu łączy się z kością czołową i kośćmi twarzy (z kością podniebienną, szczęką i z kością jarzmową), z boku z kośćmi skroniowymi, a z tyłu z kością potyliczną. Kość klinowa swoim kształtem przypomina motyla. Składa się z trzonu, ze skrzydeł większych i mniejszych oraz z wyrostków skrzydłowatych.


Budowa

Trzon

Stanowi jej część środkową, ma kształt nieregularnego sześcianu i zawiera w swym wnętrzu zatoki klinowe. Łączą się one z przodu z jamą nosową. Na górnej powierzchni trzonu znajduje się duże zagłębienie, zwane dołem przysadki. Od trzonu kości klinowej odchodzą trzy pary wyrostków: skrzydła większe, skrzydła mniejsze i wyrostki skrzydłowate.

Można powiedzieć, iż jest on kością pneumatyczną, gdyż zawiera 2 jamy wyposażone w błonę śluzową- są to zatoki klinowe (sinus sphenoidales).

Powierzchnie

Na trzonie wyróżniamy następujące powierzchnie:

 • P. górna, wyposażona w siodło tureckie (sella turcica) posiadające guzek (tuberculum sellae, na przedzie) i grzbiet (dorsum sellae) posiadający wyniosłości- wyrostki pochyłe tylne (processus clinoidei posteriores), do których przyczepia się namiot móżdżku. Ku tyłowi przechodzi w stok (clivius). Poza tym wyrostki pochyłe środkowe (processus clinoidei medii) w przedniej części, podobnie jak bruzda przedskrzyżowania wzrokowego (sulcus prechiasmatis) przechodząca bocznie w kanał wzrokowy (canalis opticus), a także kolec sitowy (spina ethmoidalis).
 • P. dolna- tworzy dziób klinowy (rostrum sphenoidale)
 • P. przednia- podzielona przez przebiegający pośrodkowo grzebień klinowy (crista sphenoidalis), bocznie od którego widzimy małżowiny klinowe (conchae sphenoidales, sing. concha sphenoidalis) Ponad nimi natomiast z każdej strony jest otwór zatoki klinowej , apertura sinus sphenoidalis), znajdujący się przyśrodkowo od dołków (foveola ethmoidalis).
 • P. tylna
 • P. boczne- złączone ze skrzydłami. Posiadają języczek klinowy (lingula sphenoidalis) oraz bruzdę tętnicy szyjnej (sulcus caroticus).

Brzegi i Krawędzie

 • kr. klinowa (libus sphenoidalis)

Skrzydła większe

Alae maiores.

Odchodzą one od bocznych powierzchni trzonu i ograniczają dół środkowy czaszki i oczodół. Przebijają je otwory, przez które przechodzą nerwy i naczynia krwionośne. Posiadają nasadę (radix dosł. korzeń).

Powierzchnie

 • P. oczodołowa (facies orbitalis)- uczestniczy w budowie oczodołu, jest widoczna z zewnątrz przy spoglądaniu na czaszkę z przodu. Przyśrodkowo od niej jest szczelina oczodołowa górna (fissura orbitalis superior), poniżej niej natomiast mniejszy otwór (foramen rotundum).
 • P. skroniowa (f. temporalis)
 • P. podskroniowa (f. infratemporalis)- bierze udział w wytwarzaniu dołu podskroniowego
 • P. szczękowa (f. maxillaris))- bierze udział w wytwarzaniu dołu skrzydłowo-podniebiennego

Wymienione 4 powierzchnie tworzą razem powierzchnię zewnętrzną.

 • P. mózgowa (f. cerebralis), zwana też wewnętrzną- współtworzy dół środkowy podstawy czaszki

Brzegi

 • Brz. ciemieniowy (margo parietalis)
 • Brz. jarzmowy (margo zygomaticus)

Skrzydła mniejsze

Alae minores

Odchodzą od górno-przedniej części trzonu za pomocą 2 korzeni i wchodzą w skład stropów oczodołowych.

Są dosyć cienkie. Pomiędzy ich korzeniami znajduje się kanał wzrokowy (canalis opticus). Ograniczają od góry szczelinę oczodołową górną (fissura orbitalis superior).

Łączą się ze sobą za pomocą łęku skrzydłowego (jugum sphenoidale) mniej więcej w płaszczyźnie pośrodkowej.

Powierzchnie

Brzegi

 • Brz. przedni- uczestniczy w tworzeniu szwu sutyura sphenofrontalis
 • Brz. tylny- tworzy wyrostek pochyły przedni' (processus clinoideus anterior).

Wyrostki skrzydłowate

Processus pterygoidei, sing. processus pterygoideus

Odchodzą od powierzchni dolnej trzonu. Biegnąc pionowo w dół, ograniczają z boków nozdrza tylne jamy nosowej.

W pojedynczym wyrostku wyróżnić możemy blaszkę boczną (lamina lateralis) oraz przyśrodkową (lam. medialis), wyposażoną w haczyk skrzydłowy (hamulus pterygoideus). Jest on najbardziej w dół wysuniętą częścią omawianej kości. W miejscu przylegania do siebie obu blaszek obserwujemy bruzdę skrzydłowo-podniebienną (sulcus pterygopalatinus), poniżej której występują one już osobno po obu stronach wcięcia skrzydłowego (incisura pterygoidea). Niżej od tegoż wcięcia natomiast i przyśrodkowo od niego zaobserwować możemy bruzdę haczyka skrzydłowego (sulcus hamuli pterygoidei), którą pokrywa tkanka chrzęstna, a także ścięgno mięśnia napinacza podniebienia. Na blaszce przyśrodkowej warty wspomnienia jest także sterczący przyśrodkowo od niej wyrostek pochwowy (processus vaginalis), oddzielony od reszty blaszki bruzdą podniebienno-pochwową (sulcus palatovaginalis), a od trzonu bruzdą lemieszowo-pochwową (sulcus vomerovaginalis), zamknięta w kanał lemieszowo-pochwowy. Bocznie od niego znajduje się zaś kanał skrzydłowy (canalis pterygoideus). Spoglądając z tyłu możemy jeszcze zauważyć dół skrzydłowy (fossa pterygoidea), do którego przyczepia się mięsień skrzydłowy przyśrodkowy.


Powstanie i rozwój

Ta sekcja jest zalążkiem. Jeśli możesz, rozbuduj ją.

Bibliografia

 • Johannes Sobotta, "Anatomia i fizjologia człowieka " wyd. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich , Kazimierz Kucharczyk, Mieczysław Nowak Warszawa
 • Adam Bochenek, Michał Reicher, "Anatomia człowieka", tom I- wybrane informacje


Tekst udostępniany na licencji Creative Commons.
Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9B%C4%87_klinowa

Artykuły Wikipedii dotyczące medycyny, weterynarii i tematów pokrewnych nie mogą być traktowane jako porada medyczna ani jako opinia medyczna w przypadku jakiegokolwiek problemu zdrowotnego lub sposobu leczenia. Nawet jeżeli opis zawarty w artykule jest zgodny z aktualną wiedzą medyczną, może nie mieć zastosowania do konkretnego przypadku chorobowego, objawów czy terapii.

książki

Chirurgia laparoskopowa Chirurgia laparoskopowa
 
Zapalenie kości Zapalenie kości
 
Testy kliniczne w badaniu kości stawów i mięśni Testy kliniczne w badaniu kości stawów i mięśni
 
Patologia narządu ruchu Patologia narządu ruchu
 
Następstwa uszkodzeń urazowych chrząstek wzrostowych i nasad kości długich Następstwa uszkodzeń urazowych chrząstek wzrostowych i nasad kości długich
 
Anatomia człowieka. Tom 1 Anatomia człowieka. Tom 1
 
Aktywnie przeciw osteoporozie Aktywnie przeciw osteoporozie
 
Walcz z osteopenią. Rozpoznawanie i leczenie przedwczesnej utraty masy kostnej u kobiet w każdym wieku Walcz z osteopenią. Rozpoznawanie i leczenie przedwczesnej utraty masy kostnej u kobiet w każdym wieku