Powiązane leki
(opisy)

Noliprel (Perindoprilum, Indapamidum)

Co-Prenessa (Perindoprilum, Indapamidum)

Tertensif Bi-Kombi (Perindoprilum, Indapamidum)

Tertensif Kombi (Perindoprilum, Indapamidum)

Regrace (Quinaprilum)

Quinapril Teva (Quinaprilum)

Nasodren

Metalyse (Tenecteplase)

Integrilin (Eptifibatide)

Trifas Cor (Torasemidum)

Tagi

serce zawezac komora przerostowy kardiomiopatia cardiomyopathy hypertrophic lewy kliniczny odplyw

Fora dyskusyjne

Czy źle jest z moim sercem? (2)

kardiomiopatia roztrzeniowa (3)

Kardiomiopatia Rozstrzeniowa (0)

Wyniki echo - co mnie czeka? (4)

kłócie w sercu (0)

Echo serca - interpretacja (5)

Interpretacja USG serca- czy Botall? (1)

ECHO SERCA - INTERPRETACJA WYNIKÓW (5)

echo serca interpretacja (0)

Carvedilol-ratiopharm 25mg i polocard ? (23)

Hypokineza i inne coś w sercu (0)

Problemy z sercem (1)

Przeciążenie lewej komory serca (5)

Sportowe serce (1)

Wyniki EKG, kilka pytań (3)

Informator Medyczny » Encyklopedia » Kardiomiopatia przerostowa

Kardiomiopatia przerostowa

Kardiomiopatie
ICD-10 I42
I42.1 Przerostowa kardiomiopatia zawężająca
I42.2 Inne kardiomiopatie przerostowe

Kardiomiopatia przerostowa (łac. Cardiomyopathia hypetrophica, ang. hypertrophic cardiomyopathyHCM), inaczej idiopatyczne przerostowe zwężenie podaortalne, kardiomiopatia zaporowa – genetycznie uwarunkowana choroba serca polegająca na występowania samoistnego, zwykle asymetrycznego przerostu lewej komory serca pod postacią uogólnionego lub odcinkowego pogrubienia ściany lewej komory, przy nieposzerzonej jamie lewej komory serca.
Kardiomiopatia przerostowa, w części przypadków, zwiąże się ze zwiększoną częstością występowania nagłych zgonów sercowych u ludzi młodych, jednak z drugiej strony u innych osób z tym schorzeniem nie powoduje skrócenia przewidywanej długości życia.
Występuje z częstością ok. 1:500 u dorosłych, z równą częstością u mężczyzn jak u kobiet.
Kardiomiopatia przerostowa odznacza się znaczną odmiennością obrazu klinicznego i ujawnienia się zmian genetycznych leżących u podłoża choroby.

Etiologia

Przyczyną kardiomiopatii przerostowej są mutacje któregoś z 10 genów odpowiadających za powstawanie białek wchodzących w skład mięśnia sercowego i spełniających w nim funkcji elementów kurczliwych, strukturalnych lub regulatorowych (troponina T, łańcuch ciężki beta-miozyny, proteina C wiążąca miozynę). Opisano ok. 200 różnych mutacji. Dziedziczenie tych mutacji jest autosomalne dominujące.

Na ostateczny obraz choroby mają wpływ inne geny modyfikujące oraz czynniki środowiskowe z tego względu nie u wszystkich osób z defektem genetycznym będą występować kliniczne objawy choroby.

Ze względu na genetyczne podłoże choroby, u krewnych osób chorych należy przeprowadzać badania przesiewowe w celu wykrycia utajonej choroby.

Kardiomiopatia przerostowa może wystąpić przy ataksji Friedreicha, chorobach spichrzeniowych i u dzieci matek z cukrzycą.

Rozpoznanie kliniczne

Najlepszym badaniem służącym do rozpoznawania kardiomiopatii przerostowej jest echokardiografia dwuwymiarowa.

W badaniu tym można wykazać zwykle asymetryczny przerost lewej komory, o cechach uogólnionego lub odcinkowego pogrubienia ściany lewej komory, jednocześnie jama tej komory jest nieposzerzona i hiperdynamiczna w czasie skurczu. Maksymalną grubość ściany lewej komory musi wynosić 15 mm lub ponad.

Zwężenie drogi odpływu lewej komory może być widoczne lub nie. Rozróżnienie postaci kardiomiopatii przerostowej z zawężeniem drogi odpływu lewej komory i bez zawężania jest istotne ze względu na dalsze postępowanie lecznicze. Zwężenie występuje u ok. 25% chorych i może być zlokalizowane podzastawkowo (zastawka aortalna) lub śródjamowo. Gradient ciśnień > 30 mm Hg ma znaczenie dla dalszego leczenia i rokowania. Zawężanie drogi odpływu lewej komory może mieć charakter dynamiczny i pojawiać się w różnych sytuacjach życiowych.

W wypadkach kiedy objawy mają charakter dynamiczny i nie występują w spoczynku wskazane jest wykonanie echokardiografii w trakcie lub bezpośrednio po teście wysiłkowym.

Objawy podmiotowe

Przebieg choroby

Objawy kardiomiopatii przerostowej mogą się ujawnić klinicznie w różnym wieku, zarówno we wczesnym dzieciństwie w wieku dojrzałym i podeszłym.

U niektórych przez długi czas utrzymuje się stabilny przebieg choroby i ok. 25% osiąga wiek powyżej 75 lat. Jednak część chorych jest zagrożonych wystąpieniem powikłań takich jak: nagły zgon sercowy, udar mózgu i niewydolność serca.

Średnia roczna umieralność wynosi ok. 1%, ale w pewnych grupach chorych może osiągać nawet 6%.

Leczenie

Leczenie farmakologiczne

Leczenie farmakologiczne ma charakter objawowy i ma na celu łagodzenie objawów chorobowych. W leczeniu stosuje się:

Należy zwrócić uwagę, że u chorych z zawężaniem drogi odpływu nie powinno się stosować nitrogliceryny, inhibitorów konwertazy angiotensyny i glikozydów naparstnicy.

Leczenie operacyjne

  • miektomia przegrody międzykomorowej (zabieg Morrowa) niekiedy z walwuloplastyką zastawki mitralnej
  • w krańcowych przypadkach kardiomiopatii przerostowej chorych można kwalifikować do przeszczepu serca

Inne metody lecznicze

  • elektrostymulacja dwujamowa
  • przezskórna alkoholowa ablacja przegrody międzykomorowej
  • wszczepienie ICD

Diagnostyka różnicowa

Bibliografia

  • B.J. Maron, W.J. McKenna, G.K. Danielson, L.J. Kappenberger, H.J. Kuhn, C.E. Seidman, P.M. Shah, W.H. Spencer, P. Spirito, F.J. Ten Cate, E.D. Wigle ACC/ESC clinical expert consensus document on hypertrophic cardiomyopathy: a report of the American College of Cardiology Task Force on Clinical Expert Consensus Documents and the European Society of Cardiology Committee for Practice Guidelines Journal of the American College of Cardiology, 2003; 42: 1687-1713

Linki zewnętrzneTekst udostępniany na licencji Creative Commons.
Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Kardiomiopatia_przerostowa

Artykuły Wikipedii dotyczące medycyny, weterynarii i tematów pokrewnych nie mogą być traktowane jako porada medyczna ani jako opinia medyczna w przypadku jakiegokolwiek problemu zdrowotnego lub sposobu leczenia. Nawet jeżeli opis zawarty w artykule jest zgodny z aktualną wiedzą medyczną, może nie mieć zastosowania do konkretnego przypadku chorobowego, objawów czy terapii.

książki

Choroby serca u kobiet - wydanie II Choroby serca u kobiet - wydanie II
 
Granat owoc życia Granat owoc życia
 
Stymulacja serca Stymulacja serca
 
Biblia leczy. Choroby serca Biblia leczy. Choroby serca
 
Podstawy EKG u pacjenta ze stymulatorem serca Podstawy EKG u pacjenta ze stymulatorem serca
 
Zdrowe serce.Jak zapobiegać chorobom serca i leczyć je za pomocą diety i suplementów. Zdrowe serce.Jak zapobiegać chorobom serca i leczyć je za pomocą diety i suplementów.
 
Język życia Język życia
 
Wady wrodzone serca u młodocianych i dorosłych Wady wrodzone serca u młodocianych i dorosłych