Tagi

etyk potomstwo genetyczny dziedziczny plod prenatalny rodzic lekarski rodzina ciaza

Fora dyskusyjne

badania prenatarne (2)

badania prenatalne (7)

obciążenie dziedziczne (1)

badania prenatalne (2)

Prawo karne a etyka lekarska (2)

Zgodność genetyczna partnerów przyczyną "niepłodności" (2)

zajście w ciąże z kuzynem?? (2)

Choroby genetyczne niedziedziczne (0)

wada uwarunkowana genetycznie (0)

dziedziczne wypadanie włosów (3)

stwardnienie rozsiane (1)

Tętniak (2)

problemy z oddawaniem moczu (0)

2 osoby w rodzinie mają raka (4)

niedoczynność tarczycy ciąża (3)

Informator Medyczny » Encyklopedia » Genetyka kliniczna

Genetyka kliniczna

Genetyka kliniczna – specjalizacja lekarska zajmująca się diagnostyką prenatalną, poradnictwem genetycznym i diagnostyką chorób genetycznych lub wrodzonych wad rozwojowych człowieka, powstałych na skutek zaburzeń funkcjonalnych bądź strukturalnych materiału genetycznego rodziców i (lub) dziecka.

Lekarz genetyk ma za zadanie:

 • Ustalenie czy dana choroba jest dziedziczna
 • Ustalenie jaki jest mechanizm dziedziczenia choroby
 • Określenie matematycznego prawdopodobieństwa wystąpienia choroby u kolejnego potomstwa, w zależności od tego czy choroba wystąpiła u rodzica bądź rodzeństwa osoby ze zdiagnozowaną chorobą dziedziczną
 • Zidentyfikowanie członków rodziny osoby chorej, u których może wystąpić choroba dziedziczna, na podstawie analizy mechanizmu dziedziczenia
 • Poinformowanie rodziny co do profilaktyki i sposobu leczenia choroby dziedzicznej oraz objęcie rodziny procesem poradnictwa genetycznego
 • Wdrożenie leczenia specjalistycznego choroby dziedzicznej.
 • Współpracowanie z rodzicami i lekarzem ginekologiem w procesie diagnostyki prenatalnej

Niechlubny okres rozwoju genetyki to okres nazizmu w Niemczech i II Wojny Światowej. Wtedy to lekarze, łamiąc zasady Kodeksu Etyki Lekarskiej próbowali wykorzystać wiedzę o mechanizmach dziedziczenia w celu wystąpienia u potomstwa pożądanych cech. Również w niektórych państwach europejskich do końca lat 70. XX wieku pozbawiano płodności osoby z chorobą genetyczną bądź wrodzoną wadą rozwojową. Zdarzały się również przypadki odstępowania od zabiegów ratujących życie u tych pacjentów. Dzisiejsza genetyka kliniczna pozostawia do decyzji rodziców czy chcą posiadać chore potomstwo, jednocześnie informując ich o następstwach tej decyzji i oferując pomoc w wychowaniu i leczeniu potomstwa.

Zgodnie z Ustawą o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży z dnia 7 stycznia 1993 r, wolno jest lekarzowi genetykowi podjąć decyzję, wspólnie z matką, o aborcji. Zgodnie z tą ustawą, zabieg przerwania ciąży może wykonać wyłącznie lekarz, w przypadku gdy:

 • Ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej.
 • Badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego uszkodzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu.
 • Zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego (np.: gwałt, kazirodztwo).

Przerwanie ciąży jest dopuszczalne do 12 tygodnia ciąży. Zgodnie z powyższą ustawą: Organy administracji rządowej oraz samorządu terytorialnego, w zakresie swoich kompetencji okreslonych w przepisach szczególnych, są zobowiązane zapewnić swobodny dostęp do informacji i badań prenatalnych, szczególnie wtedy, gdy istnieje podwyższone ryzyko bądź podejrzenie wystąpienia wady genetycznej lub rozwojowej płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu płodu.

Kodeks Etyki Lekarskiej (tekst jednolity z dnia 2 stycznia 2004 r. zawierający zmiany uchwalone w dniu 20 września 2003 r. przez Nadzwyczajny VII Krajowy Zjazd Lekarzy) wyraźnie precyzuje zakres ingerencji lekarza w genom człowieka, uwzględniając podstawowe normy etyczno-moralne i ciągły postęp w nauce. Zgodnie z Art. 51 h. Kodeksu Etyki Lekarskiej:

 • 1. Lekarzowi nie wolno dyskryminować osób ze względu na dziedzictwo genetyczne.
 • 2. Lekarz uczestniczący w badaniach, których celem jest identyfikacja nosicielstwa genu choroby lub genetycznej podatności na zachorowania, może je przeprowadzać jedynie dla celów zdrowotnych lub badań naukowych z nimi związanych, po uzyskaniu zgody pacjenta oraz umożliwieniu mu konsultacji genetycznej.
 • 3. Lekarz może dokonać interwencji w obrębie ludzkiego genomu wyłącznie w celach profilaktycznych lub terapeutycznych zgodnie z art. 46 Kodeksu Etyki Lekarskiej.
 • 4. Lekarz nie może uczestniczyć w czynnościach mających na celu wywoływanie dziedzicznych zmian genetycznych u człowieka.

Zobacz też


Linki zewnętrzneTekst udostępniany na licencji Creative Commons.
Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Genetyka_kliniczna

Artykuły Wikipedii dotyczące medycyny, weterynarii i tematów pokrewnych nie mogą być traktowane jako porada medyczna ani jako opinia medyczna w przypadku jakiegokolwiek problemu zdrowotnego lub sposobu leczenia. Nawet jeżeli opis zawarty w artykule jest zgodny z aktualną wiedzą medyczną, może nie mieć zastosowania do konkretnego przypadku chorobowego, objawów czy terapii.

książki

Przekleństwo Adama. Przyszłość bez mężczyzn Przekleństwo Adama. Przyszłość bez mężczyzn
 
Odżywianie w ciąży Odżywianie w ciąży
 
Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii
 
Profilaktyka w pediatrii Profilaktyka w pediatrii
 
Granice genetycznego ulepszania człowieka Granice genetycznego ulepszania człowieka
 
Raj poprawiony - nowy wspaniały świat? Raj poprawiony - nowy wspaniały świat?
 
Leczenie biologiczne w dermatologii, gastroenterologii i reumatologii Leczenie biologiczne w dermatologii, gastroenterologii i reumatologii
 
Zapalne choroby reumatyczne w wieku rozwojowym Zapalne choroby reumatyczne w wieku rozwojowym