Informator Medyczny » Encyklopedia


Dziś polecamy

Epikryza - Epikryza - termin medyczny, służący do określenia analizy postępowania lekarskiego, wydawanego po zakończeniu całego postępowania z chorym na wszystkich etapach procesu diagnostyczno-leczniczego. Obejmuje więc zwięzłe podsumowanie danych z: wywiadu lekarskiego, badania przedmiotowe ...

Choroby zwierząt - Choroby zwierząt, podobnie jak choroby ludzi, mogą mieć różną etiologię, od zakaźnych, wirusowych począwszy, a na zwyrodnieniowych czy autoagresyjnych skończywszy. Większość chorób zwierzęcych jest ściśle przypisana do jakiegoś taksonu, istnieją jednak również takie, które ł ...

Mikrodekompresja naczyniowa korzenia nerwu trójdzielnego - Mikrodekompresja naczyniowa korzenia nerwu trójdzielnego (ang. microvascular decompression) – technika neurochirurgiczna leczenia przyczynowego neuralgii trójdzielnej. Polega na odizolowaniu wywołującej konflikt naczyniowo-nerwowy tętnicy móżdżkowej górnej (SCA) od nerwu V przy użyciu ...

Diagnostyka laboratoryjna - Diagnostyka laboratoryjna, analityka medyczna, analityka kliniczna – dziedzina nauk medycznych, której zadaniem jest badanie in vitro i opisywanie parametrów materiału pobranego od pacjenta. Badanie to odbywa się przy użyciu technik mikroskopowych, biochemicznych, immunologicznych, bakterio ...

Zapalenie pęcherza moczowego - Zapalenie pęcherza moczowego cystitis ICD-10 N30 N30.0 Ostre zapalenie pęcherza moczowego N30.1 Śródmiąższowe zapalenie pęcherza moczowego (przewlekłe) N30.2 Inne przewlekłe zapalenie pęcherza moczowego N30.3 Zapalenie trójką ...

książki

Jak zapobiegać rakowi piersi Jak zapobiegać rakowi piersi
 
Zdrowie i choroba. Problemy teorii, diagnozy i praktyki Zdrowie i choroba. Problemy teorii, diagnozy i praktyki
 
Szukając uzdrowienia Szukając uzdrowienia
 
Jedz zgodnie ze swoją grupą krwi. Alergie Jedz zgodnie ze swoją grupą krwi. Alergie
 
101 metod oczyszczania organizmu 101 metod oczyszczania organizmu